Nurse at Clinic Heidenheim Nurse at Clinic Heidenheim

Misia: Prevencia infekcií

Nielen posledné udalosti ukázali, aká dôležitá je základná ochrana pred infekciami, najmä v zdravotníctve. HARTMANN iniciatívou „Misia: Prevencia infekcií“ spája všetky svoje možnosti a skúsenosti, ktoré ponúka zákazníkom pri prevencii infekcií.

Pripojte sa k našej misii!

Zodpovednosť spoločnosti HARTMANN sa odráža v našej novej iniciatíve, ktorá má za cieľ zlepšiť prevenciu infekcií v celom zdravotníckom a opatrovateľskom sektore. Pozrite sa, čo sme už dosiahli a ako prispieť k našej Misii: Prevencia infekcií.

Preview image YouTube videos
We use the so-called extended privacy mode to integrate YouTube videos. In this mode, the setting of YouTube cookies on your device is initially blocked when you visit our website. Only when you click on the preview image the video will be loaded. This is possible by the fact that you are technically redirected to the YouTube website. From that point on, we no longer have any control over what data is sent to YouTube and what cookies or other means are used by YouTube to track users or analyze user behavior. For more information about YouTube's use of cookies, please see the Google Privacy Policy and the Google's cookie policy. Once a YouTube cookie is set, you can delete it from your browser at any time. For more information about deleting cookies, please refer to the website of your browser provider.
"20–30 % infekcií je možné zabrániť vhodnými opatreniami"

Ako predchádzať infekciám

HARTMANN vkladá do misie nielen dlhoročnú odbornosť a skúsenosti. Neustále tiež vyvíja nové pracovné postupy a digitálne riešenia, ktoré implementuje do zdravotnej starostlivosti budúcnosti.

Najčastejšie infekcie

Riešenie od HARTMANN
pre prevenciu HAI

Každá misia, ak má byť úspešná, potrebuje tých najlepších z tímu, správnu motiváciu a špičkové prostriedky. Zoznámte sa s niektorými produktmi a riešeniami, ktoré nám pomôžu v našej Misii: Prevencia infekcií.
Aktuálne informácie o Covid-19 a ako pristupujeme k ochrane zdravia
COVID-19
MIP® SSI Knowledge Hub

Surgical Site Infection (SSI) prevention plays an essential role in your daily professional responsibilities. Searching for a convenient method to enhance your efficiency in preventing SSI?