Naša špecializácia

Otvárame nové cesty
v starostlivosti o zdravie

Vo všetkom, čo robíme, sledujeme jeden cieľ: zvyšovať kvalitu, bezpečnosť a efektivitu zdravotnej starostlivosti a súčasne jej dostupnosť pre všetkých.

Veríme, že zdravie je jednou zo základných životných hodnôt a zároveň potrebou, ktorej naplnenie prispieva k spokojnosti jednotlivcov a úspechu celej ľudskej spoločnosti. V súčasnosti čelia systémy zdravotnej starostlivosti západnej civilizácie zásadným výzvam. Na jednej strane je to starnutie populácie a zvyšujúci sa výskyt chronických a závažných ochorení. Na druhej strane úbytok ekonomicky aktívnej populácie a s ním súvisiace znižovanie objemu prostriedkov financovania zdravotnej starostlivosti z verejných zdrojov. Naopak, v rozvojových krajinách s rastúcim počtom obyvateľov, ľudia bojujú s dostupnosťou elementárnej zdravotnej starostlivosti a prevencie.

Preto v HARTMANN-e vyvíjame riešenia, vďaka ktorým môžu zdravotníci i bežní užívatelia zvládať liečbu, starostlivosť i prevenciu jednoduchšie a účinnejšie. Či už sú to produkty pre liečbu a ošetrovanie akútnych a chronických rán, procesné riešenia pre zdravotnícke zariadenia, ktorá zvyšujú efektivitu a bezpečnosť zdravotnej starostlivosti a súčasne generujú úspory, inovatívne možnosti v oblasti prevencie a znižovania zdravotných rizík, pomôcky pre zlepšenie kvality života alebo prístroje pre jednoduché použitie v pohodlí domova, vždy ukazujeme smer, ako urobiť zdravotnícku starostlivosť ešte efektívnejšiu, kvalitnejšiu a dostupnejšiu. Neustále hľadáme lepšie spôsoby, ako problémy so zdravím včas rozpoznať, odstraňovať a mierniť ich príznaky.

Vďaka 200 rokom nášho fungovania a skúseností v oblasti medicíny a hygieny sme vašim spoľahlivým partnerom v starostlivosti o zdravie. Preto sa na nás spoliehajú profesionáli v zdravotníctve i bežní užívatelia po celom svete. Vedia, že HARTMANN je synonymom účinných riešení, ktoré šetria čas i financie, sú maximálne bezpečné a jednoduché, uľahčujú starostlivosť, zrýchľujú proces liečby a prispievajú tak k dosiahnutiu úspechu v tejto oblasti.

Šesť oblastí našej špecializácie znamená šesť ciest, ako ísť o krok ďalej pre zdravie

Základom úspešnej liečby, starostlivosti a prevencie sú kvalitné produkty

Zoznámte sa s naším aktuálnym sortimentom.