Zdanlivá atmosféra porozumenia by mohla ľahko viesť k domnienke, že ide o rozhovor dvoch dlhoročných priateľov, ale nie je to tak. Vzťah medzi sestrou a pacientom však môže byť rovnako osobný a diskrétny.

Starostlivosť
o klientov
s inkontinenciou

Diskrétne riešenia, ktoré zlepšujú kvalitu života s inkontinenciou.

Samovoľný únik moču je problémom postihujúcim všetky vekové skupiny, no najviac inkontinentných osôb nájdeme medzi seniormi. U imobilných alebo inak hendikepovaných osôb žijúcich vo všetkých typoch zariadení sociálnych služieb je výskyt inkontinencie vyšší ako 60 %. Práve tu prechádzajú absorpčné pomôcky a špeciálna kozmetika od značky HARTMANN najväčšou skúškou, preto už 25 rokov patria k tým najobľúbenejším produktom na Slovensku.

Poskytujeme kvalitné, spoľahlivé a ekonomicky efektívne výrobky s dôrazom na jednoduchosť použitia a širokú škálu typov a veľkostí absorpčných pomôcok. Pomáhame klientom získať späť pocit sebaistoty, a zaisťujeme tak dôstojné prežitie staroby.

Zistite viac o našom komplexnom riešení pre klientov s inkontinenciou.