bg-country-switch bg-country-switch

Na stahnutie

Hygienická dezinfekcia rúk

Hygienická dezinfekcia rúk

Pozrite si, alebo si stiahnite naše video o chirurgickej dezinfekcii rúk

Chirurgická dezinfekcia rúk

Na pozretie na youtube.com

Na stiahnutie
Veľkosť súboru: 44 MB

Pozrite si, alebo si stiahnite naše video o dermatologických aspektoch hygieny rúk

Dermatologické aspekty hygieny rúk

Na pozretie na youtube.com

Na stiahnutie
Veľkosť súboru: 59 MB

Dezinfekčné programy

Kliknite a stiahnite si vzorový dezinfekčný program

Dezinfekčný program

Vzorový dezinfekčný program pre ambulancie zostavený z dezinfekčných prípravkov HARTMANN

PDF k stiahnutiu
Veľkosť súboru: 153 kB

Kliknite a stiahnite si vzorový dezinfekčný program pre ambulancie

Dezinfekčný program pre ambulancie

Vzorový dezinfekčný program pre ambulancie zostavený z dezinfekčných prípravkov HARTMANN

PDF k stiahnutiu

Veľkosť súboru: 41 kB

Správne postupy dezinfekcie

Kliknite a stiahnite si brožúru o hygiene rúk. Zoznámte sa s aktuálnymi vedeckými poznatkami.

Hygiena rúk - výzva k akcii

Táto brožúra vysvetľuje na základe vedeckých štúdií, aký vplyv má compliance hygieny rúk na mieru nozokomiálnych nákaz a ako možno zvyšovať compliance hygieny rúk.

PDF k stiahnutiu
Veľkosť súboru: 2,76 MB

Kliknite a stiahnite si plagát popisujúci správne vykonávanie dezinfekcie rúk pomocou prípravku Sterillium od HARTMANN

Chirurgická dezinfekcia rúk

Plagát s návodom na vykonávanie chirurgickej dezinfekcie rúk prípravky Sterillium.

PDF k stiahnutiu
Veľkosť súboru: 723 kB

Kliknite a stiahnite si plagát obsahujúci návod na vykonanie hygienickej dezinfekcie rúk metódou vlastnej zodpovednosti

Hygienická dezinfekcia rúk

Plagát s návodom na vykonávanie hygienickej dezinfekcie rúk metódou vlastnej zodpovednosti.

PDF k stiahnutiu
Veľkosť súboru: 1,06 MB

Kliknite a stiahnite si plagát: 5 situácií podľa WHO, kedy je nevyhnutné vykonať hygienickú dezinfekciu rúk

5 momentov pre hygienu rúk

Plagát s uvedením 5 situácií podľa WHO, kedy je nevyhnutné vykonať hygienickú dezinfekciu rúk.

PDF k stiahnutiu
Veľkosť súboru: 1,30 MB

Informačné materiály

Kliknite a stiahnite si brožúru o základných zásadách dezinfekcie v ambulanciách a v ošetrovateľskej starostlivosti

Dezinfekcia v ambulancii a ošetrovateľskej starostlivosti

Brožúra o základných zásadách dezinfekcie v ambulanciách a pri ošetrovateľskej starostlivosti.

PDF k stiahnutiu

Veľkosť súboru: 4,60 MB

Kliknite a stiahnite si brožúru s návodmi na správnu dezinfekciu v lekárňach

Hygiena v lekárni

Brožúra s návodmi na vykonávanie dezinfekcie v lekárňach, vrátane vzorového dezinfekčného programu.

PDF k stiahnutiu

Veľkosť súboru: 2,60 MB

Kliknite a stiahnite si informácie o používaní dezinfekcie pri cestovaní

Cestovanie

Materiál informujúci o používaní dezinfekcie pri cestovaní.

PDF k stiahnutiu

Veľkosť súboru: 1,42 MB

Kliknite a stiahnite si dávkovaciu tabuľku na prípravu pracovného roztoku

Dávkovacia tabuľka

Pomôcka na zistenie správneho množstva koncentrátu pri príprave pracovného roztoku.

PDF k stiahnutiu

Veľkosť súboru: 1,4 MB