bg-country-switch

Ľahšia a bezpečná starostlivosť o klientov v pohodlí ich domova

Vážime si prácu agentúr domácej opatrovateľskej starostlivosti a poskytujeme im komplexnú podporu v ich činnosti. S našimi produktami a službami je starostlivosť o klientov jednoduchšia, menej namáhavá, bezpečná a maximálne účinná.

Každý z nás sa môže dostať do situácie, kedy nebude schopný sa samostatne postarať o seba a svoje potreby – či už kvôli úrazu, chorobe alebo vplyvom staroby. Možnosť zostať v takej chvíli v domácom, známom prostredí, priamo medzi svojimi blízkymi, významne podporuje proces zotavovania a pomáha znášať ťažké obdobie.

Agentúry domácej opatrovateľskej starostlivosti dávajú túto šancu každému bez ohľadu na vek. Ich pracovníci sa každý deň stretávajú s mnohými ľudskými osudmi a rôznymi typmi zdravotných problémov. Každému z klientov musia venovať takú starostlivosť, ktorú si vyžaduje a práve potrebuje. Preto ponúkame škálu výrobkov a služieb, ktoré pokrývajú maximum požiadaviek na domácu opatrovateľskú starostlivosť a umožnia opatrovateľom pracovať efektívnejšie s menším vynaloženým úsilím.