Prevencia infekcií

Viac času a menej rizík na operačných sálach i v ambulanciách

Vďaka našim jednorazovým produktom a konzultačným službám sú operačné výkonyi ambulantné zákroky nielen efektívnejšie a lacnejšie, ale tiež bezpečnejšie pre pacientov aj zdravotníkov.

O krok ďalej v efektivite

Prevencia vzniku infekcie na operačných sálach, v ambulanciách a na nemocničných oddeleniach je jednou z najdôležitejších priorít každej nemocnice. Preto HARTMANN prináša sterilné jednorazové produkty, ktoré minimalizujú riziko kontaminácie – od jednorazových chirurgických nástrojov cez operačné plášte až po operačné rúška a sety mnohých typov. Zároveň prinášame odpoveď na otázku, ako zvládnuť viac operácií a ošetrení so súčasnými ľudskými zdrojmi, avšak bez kompromisov v kvalite. Vďaka konzultačným službám dokážeme zlepšiť organizáciu práce na operačných sálach a nájsť úspory vo vlastných zdrojoch nemocníc.

"Najlepšie riešenie, ako zaistiť sterilné prostredie na operačnej sále, je také, ktoré lekári a zdravotníci príjmu za svoje a bez problémov ho môžu používať v každodennej prevádzke. Musí im uľahčovať prácu, minimalizovať čas na prípravu zákroku, dlhodobo šetriť náklady a byť stopercentne spoľahlivé. Preto spolupracujeme priamo s našimi zákazníkmi na operačných sálach a vyvíjame produkty podľa ich potrieb."

Všetko pre maximálnu bezpečnosť a efektivitu

V oblasti prevencie rizík pri operáciách, HARTMANN v prvom rade pomáha predchádzať infekciám pri zdravotných zákrokoch. Tým to ale rozhodne nekončí.
Vyvinuli sme systém, ktorý uľahčuje prácu a šetrí čas na operačných sálach, zjednodušuje administratívu, obmedzuje spotrebu materiálu, minimalizuje stres členov operačného tímu a pomáha nemocniciam i ambulanciám šetriť peniaze a nájsť úspory vo vlastných zdrojoch.
V rámci konzultačných služieb analyzujeme výkony na operačných sálach, navrhujeme efektívnejšie riešenia, ktoré šetria náklady i pracovné kapacity, a staráme sa o ich implementáciu.

Kukly, rúšky, operačné krytie. To všetko a mnoho ďalšieho, presne podľa potrieb zdravotníkov na operačných sálach, dodáva HARTMANN

HARTMANN ponúka širokú škálu produktov, ktoré pomáhajú znižovať riziko infekcie pri operáciách.

Objavte kompletnú ponuku setov a nástrojov

HARTMANN ponúka širokú škálu produktov, ktoré pomáhajú znižovať riziko infekcie pri operáciách.