Καλώς ήλθατε στην HARTMANN
  • Διαχείριση τραυμάτων
  • Διαχείριση ακράτειας
  • Αντισηψία και Απολύμανση
  • Πρόληψη κινδύνου
  • Ατομική υγιεινή

Διαχείριση τραυμάτων

Το πρωτόκολλο θεραπείας HydroTherapy είναι ένα μόνο παράδειγμα της ολιστικής καινοτόμου στρατηγικής μας.

Νέα και Ιατρική γνώση

Διαχείριση ακράτειας

Στη HARTMANN εστιάζουμε στις ψυχολογικές και σωματικές επιπτώσεις του προβλήματος.

Νέα και Ιατρική γνώση

Αντισηψία και Απολύμανση

Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας συχνά υποτιμούν της σημασία της αντισηψίας των χεριών στον περιορισμό των διασταυρούμενων επιμολύνσεων

Νέα και Ιατρική γνώση

Πρόληψη κινδύνου

Τα υψηλής ποιότητας, καινοτόμα, μιας χρήσης προϊόντα χειρουργείου και προχειρουργικής προετοιμασίας της HARTMANN ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο διασταυρούμενων επιμολύνσεων

Νέα και Ιατρική γνώση

Ατομική υγιεινή

Οι άνθρωποι έχουν πλέον πρόσβαση σε πρωτόγνωρες πληροφορίες που τους βοηθούν να παίρνουν αποφάσεις σχετικά με την υγεία τους.

Νέα και Ιατρική γνώση
Ανακαλύψτε τις αξίες που μας διαπνέουν ως επιχείρηση
Το όραμα της HARTMANN βασίζεται σε ένα δυναμικό σύνολο αξιών: Ζήλος, Συνεργατικότητα και Επαγγελματισμός’

Πιστεύουμε σε τρεις θεμελιώδεις αξίες που θα μας βοηθήσουν να κάνουμε ένα βήμα μπροστά για την υγεία. Αυτές είναι ο ζήλος, η συνεργατικότητα και ο επαγγελματισμός.

Νοσηλεύτρια που αγκαλιάζει μια ασθενή ξαπλωμένη στο κρεβάτι της στο νοσοκομείο – και οι δύο χαμογελούν.