Netajíme sa tým, čo môže zlepšiť zdravotnú starostlivosť. Naopak, radi sa podelíme o svoje vedomosti a know-how s ostatnými. Preto sú tu kurzy z Akadémie HARTMANN.

HARTMANN Akadémia

Kurzy akreditované Slovenskou lekárskou spoločnosťou a Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek.

Naše mnohoročné know-how v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb si nechceme nechať pre seba! Poskytneme vám ich vo vzdelávacích kurzoch HARTMANN Akadémie.

HARTMANN Akadémie je partnerom zdravotníckych profesionálov, ktorí chcú neustále prehlbovať svoje znalosti a zručnosti. Náš tím skúsených a certifikovaných lektorov sa prispôsobí individuálnym požiadavkám vašej inštitúcie.

Od roku 2007 sme akreditovanou vzdelávacou inštitúciou Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny Slovenskej republiky.

Ponúkame vzdelávanie akreditované:


Ministerstvom práce, sociálnych veci a rodiny

Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy

Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek

Vyberte si z našej ponuky


Kurzy „na mieru“ – zostavíme podľa vašich potrieb
• Otvorené kurzy – najobľúbenejšie kurzy z minulých rokov
• Kurzy Bazálnej stimulácie®
• Konzultačná činnosť – supervízie skupinové i individuálne

Pozrite si kompletnú ponuku kurzov HARTMANN Akadémie a vyberte tie pravé pre vašu inštitúciu.