HARTMANN akadémia

HARTMANN akadémia

Kurzy akreditované Slovenskou lekárskou spoločnosťou a Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek.

Naše mnohoročné know-how v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb si nechceme nechať pre seba! Poskytneme vám ich vo vzdelávacích kurzoch HARTMANN akadémie.

HARTMANN akadémia je partnerom zdravotníckych profesionálov, ktorí chcú neustále prehlbovať svoje znalosti a zručnosti. Náš tím skúsených a certifikovaných lektorov sa prispôsobí individuálnym požiadavkám vašej inštitúcie.

Od roku 2007 sme akreditovanou vzdelávacou inštitúciou Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny Slovenskej republiky.

Ponúkame vzdelávanie akreditované:

Ministerstvom práce, sociálnych veci a rodiny
Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy
Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek

Vyberte si z našej ponuky

Kurzy „na mieru“ – zostavíme podľa vašich potrieb
• Otvorené kurzy – najobľúbenejšie kurzy z minulých rokov
• Kurzy Bazálnej stimulácie®
• Konzultačná činnosť – supervízie skupinové i individuálne

Pozrite si kompletnú ponuku kurzov HARTMANN akadémie a vyberte tie pravé pre vašu inštitúciu.