Dôkladná analýza je nevyhnutná na riadenie prevádzky centrálnych operačných sál. Zvýšte efektivitu svojich operačných sál pomocou nástrojov, ktoré ponúka spoločnosť HARTMANN

Procesné analýzy centrálnych operačných sál

Riadenie zdravotníckeho zariadenia je veľká zodpovednosť. Manažéri nemocníc sú vystavení neustálym výzvam. Musia mať kontrolu nad všetkými nákladmi, udržovať 
ziskovosť nemocnice a súčasne zohľadňovať požiadavky svojich kolegov – lekárov, sestier a ďalších zamestnancov.

Pomôžeme vám dostať náklady pod kontrolu bez zbytočného stresu

Každý proces na operačnej sále sa skladá z niekoľkých kľúčových častí, ktoré sa navzájom dopĺňajú a spoločne ovplyvňujú produktivitu operačnej sály. Vďaka mnohoročným skúsenostiam so systémovým plánovaním prevádzky operačnej sály dokážeme navrhnúť také zmeny, vďaka ktorým budú všetky časti dokonale koordinované a povedú k vyššej efektivite a ziskovosti.

Naši konzultanti vám pomôžu spočítať súčasnú efektivitu operačnej sály a navrhnú optimalizáciu, ktorá pomôže usporiť čas personálu i finančné náklady.

Systémové plánovanie operačnej prevádzky sa skladá z viacerých samostatných častí, pozrite sa, ako sa medzi sebou ovplyvňujú a ako súčasne tvoria jeden celok

Procesná analýza operačnej prevádzky

Keď zoznámite svoj tím s cieľom a priebežne mu ukazujete výsledky, dosiahnete to, že všetci vedia, čo majú robiť, prečo to robia a kde je ešte priestor na zlepšenie.

• Pomôže správne alokovať náklady
• Umožní efektívne riadiť výkonnosť procesov
• Navrhne zmeny organizácie práce a systému riadenia
• Nastaví efektívne využitie personálnych zdrojov
• Zvýši využiteľnosť operačných sál
• Štandardizuje výkony a procesy

Čo získate?

V zohranom tíme každý pozná svoju úlohu a súčasne vie, že sa vždy môže spoľahnúť na pomoc kolegov. Tak to má na centrálnych operačných sálach byť.

• Optimalizáciu procesov
• Zvýšenie produktivity
• Zníženie nákladov
• Menej nadčasov
• Transparentnosť procesov
• Dodržovanie rozpočtov