bg-country-switch bg-country-switch
Wound Management

Liečba chronických rán

Rozoznajte včasné príznaky chronických rán a objavte výhody hydroterapie počas procesu hojenia

Jedným z dôsledkov zvyšovania strednej dĺžky života v populácii je výrazný nárast chronických chorôb, ktoré zahŕňajú aj chronické rany

Rana sa považuje za chronickú, ak sa napriek vhodnej liečbe v prijateľnom časovom rámci vyskytujú len malé alebo žiadne známky hojenia. Tieto rany nie sú zvyčajne spôsobené vonkajším pričinením, ako pri odreninách alebo popáleninách, ale pravdepodobnejšie súvisia so základnými poruchami a negatívnymi vplyvmi. Tie v dôsledku narušeného metabolizmu vrcholia vývojom poškodenia tkanív.

Tieto poruchy môžu oddialiť alebo úplne zastaviť normálny proces hojenia rán. Najčastejšími typmi chronických rán sú: dekubity (dekubitálne vredy/preležaniny), vredy predkolenia (tiež nazývané ulcerované nohy/vredy na nohách a Ulcus cruris) a syndróm diabetickej nohy.

Čím skôr je chronická rana diagnostikovaná, tým väčšia je šanca na jej zahojenie. Preto je dôležité, aby postihnutá osoba správne interpretovala počiatočné príznaky a aby v ranom štádiu dostala lekársku pomoc.

Aké skoré príznaky možno pozorovať u jedincov s takýmito ranami?


Zdravotná sestra ošetruje žene ranu na nohe

Aké skoré príznaky možno pozorovať u jedincov s takýmito ranami?

Dekubity

Prevencia si vyžaduje neustále sledovanie stavu pokožky a okamžitú a primeranú reakciu na zmenu. Znakmi poškodenia kože môžu byť sfarbenie a stvrdnutie (zatvrdnutie) kože, zvýšená lokálna teplota a nepríjemné pocity. Možno tiež pozorovať pľuzgiere.

S vývojom dekubitov môže súvisieť množstvo rôznych faktorov vrátane: pokročilého veku, imobility, inkontinencie, porúch vnímania, obezity alebo podvýživy a základných porúch ovplyvňujúcich krvný obeh a metabolizmus buniek.


Vredy predkolenia

Chronické rany sa často vyskytujú na predkolení, okolo členku (malleolárna oblasť), aj keď sa môžu – v závislosti od ich príčiny – vyskytnúť kdekoľvek na dolnej končatine.

Slabý krvný obeh nôh môže spôsobiť upchatie alebo úplné zastavenie prietoku krvi. To zase môže viesť k poškodeniu tkaniva a následnej ulcerácii. Venózna ulcerácia sa nestane zo dňa na deň. Nasleduje iba niekoľko príznakov porúch krvného obehu, ktoré možno pozorovať u postihnutých jedincov pri vývoji poruchy: opuch (edém) tkanív, hyper- a/alebo hypopigmentácia kože, stázový ekzém a subjektívny pocit tlaku alebo upchatia nohy (najmä večer).

Online nástroj i-hojenie výrazne pomáha pri liečbe rán, zjednodušuje evidenciu a pomáha vyhodnocovať efektivitu liečby.
Syndróm diabetickej nohy

Syndróm diabetickej nohy sa vyskytuje v dôsledku dlhodobého poškodenia krvného obehu a/alebo poškodenia nervov spôsobeného komplikáciami s cukrovkou. Termín – syndróm diabetickej nohy – sa vzťahuje na klinické príznaky pozorované na nohe.

Narušenie vnímania bolesti a tlaku je jedným z hlavných spúšťačov ulcerácie u diabetických pacientov. Preventívne opatrenia na ochranu nohy pred poranením sú nevyhnutné, pretože aj pri najmenšom poranení sa môžu rýchlo vytvoriť vredy. Multidisciplinárny prístup k starostlivosti je zásadný.

Osobitná pozornosť sa musí venovať chodidlám a nechtom diabetických pacientov, pretože aj malé odreniny alebo tlakové body môžu viesť k začiatku chronického vývoja rany.

Ako je možné predísť tvorbe chronických rán?

Dekubitom alebo preležaninám – ako aj samotný názov napovedá – sa dá predísť znížením, odstránením alebo prerozdelením zdroja tlaku a trenia. Z tohto dôvodu by mali byť rizikové osoby správne identifikované a mali by sa vykonať vhodné opatrenia na zmiernenie tlaku. Patrí sem pravidelné otáčanie a polohovanie imobilných osôb a používanie zariadení na uvoľnenie tlaku.

Venózna ulcerácia si vyžaduje dva rozhodujúce zásahy: kompresnú terapiu a mobilizáciu. Vzdelávanie a posilnenie pacienta zohrávajú pri fungovaní týchto terapeutických režimov rozhodujúcu úlohu, takže okrem porozumenia dôležitosti kompresie sa musia pacienti naučiť aj pohybovať nohami.

Pre pacientov s diabetom je rovnako dôležité aj posilnenie seba samého. Postihnuté osoby by mali zabezpečiť každodennú kontrolu svojich nôh. Musia byť udržiavané v teple a suchu a chôdza naboso je absolútne neprípustná. Negatívne dôsledky možno zmierniť pravidelnými návštevami lekára na účely monitorovania a hodnotenia.

Pre úspešnú liečbu a hojenie chronických rán je nevyhnutný holistický prístup k starostlivosti. Je nevyhnutné zaoberať sa základnou poruchou, napríklad diabetom alebo ochorením tepien.

Všetky rany, bez ohľadu na ich príčinu, prechádzajú fázami hojenia, ktoré možno rozdeliť do troch všeobecných štádií:

1. Čistiaca fáza
Počas počiatočného obdobia hojenia sa rana pokúša očistiť od nečistôt. V rane je často prítomný exsudát a môžu sa vyskytnúť príznaky infekcie (začervenanie, opuch, bolesť, teplo, znížená funkcia). Lokalizovaná starostlivosť o rany slúži na podporu týchto procesov a na urýchlenie čistenia.

2. Granulačná fáza
Rana je naplnená novými tkanivami a množstvo exsudátu klesá. Čistenie rán musí pokračovať a je potrebné chrániť nové tkanivá.

3. Epitelizačná fáza
Hrany rany sa sťahujú. Povrch rany je pokrytý epitelovými bunkami a rana sa môže uzavrieť. Počas tejto fázy môže byť množstvo exsudátu minimálne alebo žiadne a je potrebné starať sa o krehké epitelové bunky.

dvaja lekári

Ako sa liečia problematické rany?

Moderné krytia na rany podporujú špecifický fyziologický proces v každej fáze hojenia. Krytia udržujú ranu vlhkú, poskytujú ochranu pred vonkajšími vplyvmi a aktívne podporujú proces hojenia.

HydroTherapy od spoločnosti PAUL HARTMANN AG je liečebný koncept špeciálne vyvinutý na liečbu chronických a zle hojacich sa rán. Skladá sa iba z dvoch krytí na rany – HydroClean plus a HydroTac – ktoré sa počas procesu hojenia používajú jedno po druhom.

Krytie HydroClean sa môže použiť vo všetkých troch fázach procesu hojenia, ale je najúčinnejšie počas čistiacej a granulačnej fázy. Vďaka svojmu špeciálnemu absorpčnému a vyplachovaciemu účinku sú z rany odstránené nekróza, mŕtva koža a baktérie, ktoré sa pevne spoja s krycím vankúšikom na rany. V jadre krycieho vankúšika sú baktérie usmrtené antiseptickým polyhexanidom (polyhexametylén biguanid alebo PHMB) a zostávajú tam uzavreté.

HydroTac sa používa v nadväznosti na HydroClean, predovšetkým v granulačnej a epitelizačnej fáze. Nielen absorbuje, ale podľa potreby aktívne dodáva vlhkosť, čím reguluje vlhké prostredie rany. Jeho vrchná vrstva podporuje hojenie a zároveň chráni ranu pred baktériami a infekciami.