bg-country-switch bg-country-switch

Nadačný fond HARTMANN

HARTMANN pomáha.

Nadačný fond HARTMANN

O nás

Nadačný fond HARTMANN vznikol v roku 2021 na základe Zmluvy o zriadení nadačného fondu medzi Nadáciou Centra pre filantropiu a spoločnosťou Hartmann Rico. Najmä v čase pandémie si všetci uvedomujeme dôležitosť zdravotníkov, lekárov, zdravotníckych pracovníkov, ošetrovateľov, sanitárov, záchranárov a všetkých tých, ktorí vynakladajú obrovské úsilie v boji s vírusom SARS COV-19.

Nemenej dôležitú úlohu však zohrávajú aj opatrovatelia v zariadeniach sociálnych služieb, ktorí sa starajú o tých najzraniteľnejších. O seniorov. Našich blízkych starých rodičov, dedkov a babičky. Práve oni im často v neľahkých podmienkach poskytujú lásku, pohladenie, dobré slovo, ale aj nekonečnú trpezlivosť a profesionálnu zdravotnú starostlivosť a opateru.

A práve opatrovatelia v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) a terénni opatrovatelia sú tí, ktorí sú v centre pozornosti nášho Nadačného fondu HARTMANN. Prostredníctvom grantových výziev im chceme pomáhať tam, kde je to najviac potrebné. Zameriavame sa na oblasť vzdelávania pre opatrovateľov v rôznych oblastiach od štandardov ošetrovateľstva, prvú pomoc až po komunikačné a psychologické techniky. Dôležitou súčasťou nášho pôsobenia je pomoc pri získavaní nového kvalifikovaného personálu v ZSS, ktoré pociťujú dlhodobo nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Prostredníctvom systému refundácie nákladov na realizáciu kurzu opatrovania chceme pomôcť tým, ktorí perspektívne majú záujem zmeniť povolania, alebo sa chcú stať opatrovateľmi v ZSS, ale ich finančné možnosti im nedovoľujú absolvovať rekvalifikačný kurz.

Veríme, že Nadačný fond HARTMANN bude pre vás všetkých, ktorí ste svoje poslanie zasvätili pomoci druhým, pevným prístavom, kde nájdete pomoc a podporu.

Kontakt

Centrum pre filantropiu
Baštová 5
811 03 Bratislava

Nadácia Centra pre filantropiu
www.cpf.sk