Podpora vzdelávania

Záleží nám na tom, aby sa opatrovatelia v zariadeniach sociálnych služieb kontinuálne rozvíjali v rôznych oblastiach svojej profesie tak, aby mohli zvládať svoje náročné poslanie.

V priebehu roka realizuje Nadačný fond HARTMANN niekoľko vzdelávacích aktivít, kurzov a školení, ktoré sú určené pre existujúcich opatrovateľov v pôsobnosti zariadení sociálnych služieb na Slovensku.

S profesionálnymi lektormi im ponúkame možnosť absolvovať školenia určené na zvyšovanie ich odbornej kvalifikácie najmä v týchto oblastiach:

  • Štandardy ošetrovania – štandardy ošetrovania a starostlivosti o klienta v zariadeniach sociálnych služieb
  • Inkontinencia – efektívna starostlivosť o pacienta s inkontinenciou
  • Hojenie rán – praktické rady pri ochoreniach žilového systému
  • Komunikácia s prijímateľom sociálnych služieb - štandardy efektívnej komunikácie s prijímateľom sociálnych služieb
  • Telesné a netelesné obmedzenia prijímateľa sociálnych služieb - zvládnutie situácie pri telesných a netelesných obmedzeniach prijímateľov sociálnych služieb
  • Prvá pomoc - štandardy a postupy pri poskytovaní prvej pomoci
  • Ľudské zdroje

Kurzy a školenia sú bezplatné. Nadačný fond HARTMANN v dostatočnom časovom predstihu zverejní na svojej internetovej stránke aktuálne výzvy, časový harmonogram a online prihlášku na dané vzdelávacie podujatie. Všetky náklady na školenie sú plne hradené zo strany Nadačného fondu HARTMANN.