bg-country-switch

Jednorazové sety
pre ambulantné zákroky

MediSet® je hotový sterilný balíček obsahujúci kompletnú sadu zdravotníckeho materiálu, s ktorým sa dá okamžite a kdekoľvek 
previesť aseptický zákrok.

Prečo práve MediSet®?

• Šetrí čas, uľahčuje prácu a znižuje náklady.
• Zvyšuje kvalitu a bezpečnosť ošetrenia.
• Zaručuje sterilný postup pri prevádzaní zákroku.
• Zákrok je možné previesť ihneď, kedykoľvek a kdekoľvek..
• Obsahuje kompletnú sadu pre zákrok vrátane kovových nástrojov.
• Slúži ako prevencia nozokomiálnych nákaz.
• Prispieva ku štandardizácii postupov a minimalizácii prípadných chýb.

Prehľad: Sety pre ošetrovateľskú prax

Medisety od HARTMANN táto ošetrovateľka vo svojej ambulancii používa každodenne. Šetria jej čas a zjednodušujú prácu.