bg-country-switch

Všetko pre dôstojnú starobu a jednoduchšiu starostlivosť o seniorov

Sme spoľahlivým partnerom domovov pre seniorov. Vďaka našim produktom a službám posúvame hranice starostlivosti o zdravie aj v pokročilom veku.

Zariadenia sociálnej starostlivosti patria k inštitúciám, ktoré v spoločnosti plnia zásadné poslanie a každodenne uľahčujú život v starobe. Ponúkame rozsiahle portfólio produktov a služieb na starostlivosť o seniorov, ktoré pomáhajú riešiť problémy ako je inkontinencia a liečba zle sa hojacich rán a zavádzajú efektívne metódy dezinfekcie či osobnej diagnostiky. Tým uľahčujeme prácu ošetrovateľskému personálu, ktorý môže venovať všetko svoje úsilie starostlivosti o klientov.

Vieme, že dobré riešenie pre zariadenie sociálnych služieb musí brať do úvahy všetky aspekty, ako je nastavenie chodu celej organizácie, logistika alebo vyťaženie personálu. Zameriavame sa preto na kvalitu a jednoduché použitie produktov.

Sme popredným slovenským výrobcom a distribútorom zdravotníckych a hygienických výrobkov a ponukou služieb pružne reagujeme na potreby domovov pre seniorov.

Spoločne za kvalitnú a udržateľnú sociálnu starostlivosť

Neustále zlepšovanie sociálnej starostlivosti patrí k našim prioritám, preto podporujeme poskytovateľov sociálnych služieb a vždy sa snažíme podať pomocnú ruku. Sme tiež partnerom projektu Dobrá duša, ktorý oceňuje dobrovoľnícku prácu seniorov pre seniorov v zariadeniach sociálnych služieb.