Lekári

EPIDIS™

Neúnavný pomocník v aktívnej surveillance infekcií spojených
so zdravotnou starostlivosťou
v nemocniciach.

Prečo je dôležité mať prehľad o výskytu infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou (HAI)?

Incidencia HAI v Európe
Odhadovaná
incidencia HAI
v Európe je 4,1%.
Ekonomické škody v Európe
Ročne spôsobuje
v Európe 7 miliárd €
ekonomických škôd.
Epidis
A predovšetkým,
výskyt možno znížiť
až o 1/3!

Chcete byť efektívni v prevencií HAI?
Riešenie existuje!

Odborníci HARTMANN si riziko infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou uvedomujú už mnoho rokov. Preto vyvinuli komplexné riešenie pre automatizované vyhľadávanie výskytu HAI.

Toto riešenie sa volá EPIDIS™.

Vďaka kontinuálnemu načítaniu dát z nemocničného informačného systému poskytuje v každom okamihu aktuálne vyhodnotenie situácie v zdravotníckom zariadení.

Prínosy aktívnej surveillance infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou.

Zdroj: Vlastimil Jindrák, Dana Hedlová, Pavla Urbášková akol.: Antibiotická politika a prevencia infekcií v nemocnici.

Nárast výskytu
Žiadne opatrenia,
nárast výskytu o 18%.
zníženie výskytu o 6 %
Necielené opatrenia
bez surveillance,
zníženie výskytu o 6%.
Zníženie výskytu o 32 %
Cielené opatrenia
založené na surveillance,
zníženie výskytu o 32%.

Štúdia SENIC, organizovaná CDC v 338 amerických nemocniciach v 70. rokoch 20. storočia ukázala preukázateľné zníženie výskytu HAI v inštitúciách, ktoré mali zavedený systém surveillance a na výsledky reagovali cielenými opatreniami.