Lekár na konferencii

EPIDIS™

Vlastnosti systému.

EPIDIS™ sa predstavuje

Hodiny

Kontinuálne načítanie dát

Systém kontinuálne (každých 30 minúť) číta všetky dáta uložené
v nemocničnom informačnom systéme
.
Tablet

Automatické triedenie

Pacientov s podozrením na HAI automaticky rozdeľuje do skupín podľa typu HAI na základe kritérií ECDC.
Stĺpcový graf

A naviac

Systém poskytuje dynamické zobrazenie pozitívnych mikrobiologických nálezov, nebezpečných patogénov a vyhodnocuje ich relevantnú početnosť ako v celej nemocnici, tak aj po oddeleniach.
List papiera s lupou

Pokročilé rozpoznávanie

Algoritmy vyhľadávajú v texte indície, ktoré ukazujú na možný prípad infekcie spojené so zdravotnou starostlivosťou (HAI).
Zdravotná dokumentácia

Vyznačovanie indícií

EPIDIS™ v každom prípade s podozrením na HAI farebne označuje v pacientovej dokumentácií tie indície, ktoré zdôvodňujú jeho zaradenie medzi suspektné.

EPIDIS™ významne pomáha
v aktívnom surveillance HAI

Epidis