Pre médiá

Tlačové centrum

Na týchto stránkach nájdete aktuálne tlačové informácie, vyhlásenia a stanoviská predstaviteľov spoločnosti.

Tlačové správy

Ďalšie jazykové verzie správy o udržateľnosti:

Anglická verzia
Nemecká verzia
Česká verzia

Na stiahnutie