bg-country-switch
Disinfection

Evolučný koncept
hygieny rúk

I tie najmenšie zmeny môžu byť zásadným
krokom k zníženiu rizika infekcií.

Podľa Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu ochorení (ECDC) sa každý rok v Európe nakazí viac ako 4 milióny pacientov infekciou behom pobytu v nemocnici.
Ako je to možné, keď sme dnes už dávno poučení o dôležitosti hygienických opatrení a máme k dispozícii tie najúčinnejšie dezinfekčné prípravky? V čom je problém?
Mať skvelé produkty samo o sebe nestačí. Niekedy práve tie najmenšie veci robia ten najväčší rozdiel. Ako napríklad správna a dôsledná hygiena rúk.

Ruky sú faktorom číslo jedna v prenášaní infekcii v nemocniciach, a riešenie je teda nasnadě – uistiť sa, že každý zdravotník má skutočne čisté ruky. V skutočnosti to však nie je tak jednoduché, ako sa zdá. Preto HARTMANN vyvinul Evolučný koncept hygieny rúk.
Evolučný koncept zavádza jasnú a efektívnu metodiku hygieny rúk a stanovuje postupy kontroly jej dodržovania. Koncept spojuje päť kľúčových oblastí stanovených Svetovou zdravotníckou organizáciou pre úspešné zavedenie stratégie hygieny rúk na pracovisko:

1) zavedenie systémových zmien
2) hodnotenie a spätná väzba
3) pútače, plagáty a ďalšie pripomienky umiestnené na pracovisku
4) vytvorenie pracovného prostredia podporujúceho bezpečnosť a zodpovednosť
5) tréning a vzdelávanie

Ako teda postupujeme pri zavádzaní Evolučného konceptu na zdravotníckom pracovisku?

1) Analýza aktuálneho stavu

Aby sme mohli navrhnúť riešenie na mieru každej nemocnici, je potrebné sa najskôr dôkladne zoznámiť s aktuálnou situáciou v hygiene rúk. Celý proces preto začína konzultáciami v nemocnici, behom ktorej analyzujeme súčasný stav na každom oddelení.

2) Infraštruktúra

Základným kameňom Evolučného konceptu sú dezinfekčné prípravky Sterillium, ktoré sú symbolom efektívnej a šetrnej dezinfekcie už viac než 50 rokov. Mať tie správne prípravky však samo o sebe nestačí. Dôležité je dosiahnuť to, aby ich personál naozaj používal. Dezinfekčné prípravky preto musia byť pripravené na tých správnych miestach, čo najviac viditeľné, a teda použiteľné vždy, keď to je potrebné. Jednoducho umiestnené tak, že sa im v podstate nedá vyhnúť.

3) Vzdelávanie

Ako náhle je infraštruktúra pripravená, prichádza chvíľa na preškolenie personálu – aby každý presne vedel, kedy a ako dezinfikovať ruky. Pri školení zdravotníckych pracovníkov kombinujeme klasické semináre s modernými online nástrojmi. Východiskom je koncept Svetovej zdravotníckej organizácie 5 momentov pre hygienu rúk.

4) Klinická prax

Keď už každý pracovník vie, ako predchádzať nemocničným infekciám a má k dispozícii potrebné vybavení, stále je potrebné sledovať, ako sa určené postupy používajú v praxi. Pre tento účel sme vyvinuli aplikácie pre sledovanie vykonávanej hygieny rúk a dodržovanie štandardizovaných postupov. Zaznamenané dáta sú okamžite vyhodnocované, preto je možné priebežne sledovať pokrok, ktorý nemocnica dosiahla, a odhaliť slabé miesta. Na tomto základe je možné navrhnúť cielené opatrenia k ďalšiemu zlepšeniu a vytvoriť odporučenia nie len pre celé zdravotnícke zariadenie, ale dokonca pre jednotlivé oddelenia.

Jednoduché použitie bez rizika kontaminácie rúk, to sú dávkovače dezinfekčných prostriedkov od značky HARTMANN. Ovládajú sa jednoducho lakťom, ako ukazuje mladá žena na snímke.

Evolučný koncept hygieny rúk bol uvedený v apríli 2016 a od tej doby spoločne s našimi dezinfekčnými prípravkami prispieva k lepšej ochrane pacientov i personálu pred infekciami.

Správna hygiena rúk dokáže významné znížiť počet infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou, a tým zaistiť väčšiu bezpečnosť pacientov.