Na začiatku prevencie infekcií v zdravotníctve stojí správna hygiena rúk. To je však iba jeden dielik celého procesu eliminácie rizík a šírenia infekcie. Široké spektrum prostriedkov značky HARTMANN pokrýva potreby všetkých zdravotníckych i sociálnych zariadení.
Dezinfekcia

Vieme, ako predchádzať infekciám ešte účinnejšie

S použitím tých správnych dezinfekčných postupov a prípravkov možno znížiť riziko infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou až o tretinu

O krok ďalej v prevencii

Vďaka dezinfekčným prípravkom a konzultačným službám ochraňujeme pacientov i zdravotnícky personál pred infekciami. Naše prípravky vyvíjame na základe najnovších vedeckých poznatkov a s využitím bohatých skúseností z ich mnohoročnej výroby. Usilujeme o neustály pokrok v oblasti dezinfekcie, zdokonaľujeme ošetrovateľské postupy a presadzujeme nové hygienické štandardy do života nemocníc.

„Infekciou sa v nemocniciach nakazí až 8 % hospitalizovaných pacientov. Na vine často bývajú nedokonalé postupy dezinfekcie rúk a povrchov a podceňovaním hygienických štandardov. Prevencia vzniku infekcií spojených zo zdravotnou starostlivosťou je dnes navyše o to dôležitejšia, že sa baktérie stávajú rezistentnými a niektoré lieky prestávajú účinkovať.“

BODE SCIENCE CENTER:
Výskumom k prevencii infekcií

Za dobrým dezinfekčným prostriedkom, ktorý sestry používajú každodenne, stoja roky výskumu a testovania. Aj v problematike dezinfekcie chceme ísť o krok ďalej, preto využívame všetky nové poznatky z výskumného a vývojového centra BODE SCIENCE CENTER.

Náš výskumný ústav BODE SCIENCE CENTER hľadá odpovede na najzávažnejšie otázky ohľadne ochrany zdravotníckeho personálu a pacientov pred infekciami. Jeho podrobné analýzy najaktuálnejších vedeckých štúdií poskytuje HARTMANN ako základ pre ďalší kvalitný vývoj v oblasti efektívnej dezinfekcie.

S viac než 400 produktmi pre dezinfekciu sa radíme k európskej špičke v oblasti dezinfekcie, čistení a starostlivosti o pokožku. Naša značka Sterillium sa behom 50 rokov existencie stala synonymom modernej dezinfekcie rúk.

Vďaka vlastnému výskumu ponúkame nie len širokú škálu dezinfekčných prípravkov, ale i vzdelávacie materiály, poradenské služby a projekty pre zvyšovanie informovanosti zdravotníckeho personálu a pacientov o význame hygienických opatrení.

Zistite všetko o modernej dezinfekcii

Všetko pre efektívnu dezinfekciu

HARTMANN ponúka široké portfólio dezinfekčných prostriedkov
a výrobkov pre hygienu, ktoré pomáhajú v ochrane pred kontamináciou
a infekciami.

1440 x 1680 (6:7 Aspect Ratio)