Dezinfekcia

Vieme, ako predchádzať infekciám ešte účinnejšie

S použitím tých správnych dezinfekčných postupov a prípravkov možno znížiť riziko infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou až o tretinu

Svetový deň hygieny rúk je v súvislosti s Covid-19 obzvlášť aktuálny

Preview image YouTube videos
We use the so-called extended privacy mode to integrate YouTube videos. In this mode, the setting of YouTube cookies on your device is initially blocked when you visit our website. Only when you click on the preview image the video will be loaded. This is possible by the fact that you are technically redirected to the YouTube website. From that point on, we no longer have any control over what data is sent to YouTube and what cookies or other means are used by YouTube to track users or analyze user behavior. For more information about YouTube's use of cookies, please see the Google Privacy Policy and the Google's cookie policy. Once a YouTube cookie is set, you can delete it from your browser at any time. For more information about deleting cookies, please refer to the website of your browser provider.

O krok ďalej v prevencii

Vďaka dezinfekčným prípravkom a konzultačným službám ochraňujeme pacientov i zdravotnícky personál pred infekciami. Naše prípravky vyvíjame na základe najnovších vedeckých poznatkov a s využitím bohatých skúseností z ich mnohoročnej výroby. Usilujeme o neustály pokrok v oblasti dezinfekcie, zdokonaľujeme ošetrovateľské postupy a presadzujeme nové hygienické štandardy do života nemocníc.

"Infekciou sa v nemocniciach nakazí až 8 % hospitalizovaných pacientov. Na vine často bývajú nedokonalé postupy dezinfekcie rúk a povrchov a podceňovaním hygienických štandardov. Prevencia vzniku infekcií spojených zo zdravotnou starostlivosťou je dnes navyše o to dôležitejšia, že sa baktérie stávajú rezistentnými a niektoré lieky prestávajú účinkovať."

BODE SCIENCE CENTER:
Výskumom k prevencii infekcií

Náš výskumný ústav BODE SCIENCE CENTER hľadá odpovede na najzávažnejšie otázky ohľadne ochrany zdravotníckeho personálu a pacientov pred infekciami. Jeho podrobné analýzy najaktuálnejších vedeckých štúdií poskytuje HARTMANN ako základ pre ďalší kvalitný vývoj v oblasti efektívnej dezinfekcie.

S viac než 400 produktmi pre dezinfekciu sa radíme k európskej špičke v oblasti dezinfekcie, čistení a starostlivosti o pokožku. Naša značka Sterillium sa behom 50 rokov existencie stala synonymom modernej dezinfekcie rúk.

Vďaka vlastnému výskumu ponúkame nie len širokú škálu dezinfekčných prípravkov, ale i vzdelávacie materiály, poradenské služby a projekty pre zvyšovanie informovanosti zdravotníckeho personálu a pacientov o význame hygienických opatrení.

Za dobrým dezinfekčným prostriedkom, ktorý sestry používajú každodenne, stoja roky výskumu a testovania. Aj v problematike dezinfekcie chceme ísť o krok ďalej, preto využívame všetky nové poznatky z výskumného a vývojového centra BODE SCIENCE CENTER.

Zistite všetko o modernej dezinfekcii

Všetko pre efektívnu dezinfekciu

HARTMANN ponúka široké portfólio dezinfekčných prostriedkov

a výrobkov pre hygienu, ktoré pomáhajú v ochrane pred kontamináciou

a infekciami.

dieťa s kostkami