Lekár

V čom pomáha?

Prehľad hlavných benefitov systému EPIDIS™.

Hodiny
Šetrí čas, najmä pracovníkom prevencie infekcií pri vyhľadávaní suspektných prípadov HAI: nikto nemusí robiť nič naviac, software číta z toho, čo je už zapísané v NIS a na základe pokročilého rozpoznávania textu zobrazuje relevantné výsledky.
Zkumavky
Sleduje, vyhodnocuje a upozorňuje na pacientov, u ktorých sa vyskytli rezistentné kmene alebo nebezpečné patogény. Tým sa zníži riziko šírenia týchto mikroorganizmov v nemocniciach.
Kalendár
Spoľahlivo a presne navrhuje typ HAI podľa kritérií ECDC.
Počítač
Vďaka neustále opakovanému čítaniu všetkých informácií v NIS zachytí viac suspektných prípadov HAI, než je možné manuálne. To umožňuje účinnejšie nastavovať, vykonávať a vyhodnocovať preventívne opatrenia.
Lupa
Vďaka efektívnejším preventívnym opatreniam klesne miera HAI. Menej pacientov bude trpieť kvôli infekcií, ktorej šlo mnohokrát zabrániť. Znížia sa náklady na ich liečbu, skráti sa dĺžka hospitalizácie a zníži sa počet rehospitalizácií a komplikácií, najmä u plánovaných výkonov.