Lekár

Pre koho je EPIDIS™ určený?

EPIDIS™ je určený pre všetkých pracovníkov nemocnice, ktorí sa zaoberajú prevenciou infekcií spojených
so zdravotnou starostlivosťou a zabraňujú šíreniu mikroorganizmov v nemocnici.

Telefonujúci lekár

Management nemocnice ocení tieto prínosy:

  • väčšiu bezpečnosť pacientov i personálu,
  • zlepšenie image nemocnice, lepšia ochrana pred prípadnými žalobami,
  • signifikantná úspora nákladov nemocníc a rýchla návratnosť investícií.
Lekárka

Pre pracovníkov prevencia infekcií použitím Epidisu znamená:

  • významnú úsporu času, pred tým strávili veľa času manuálnou dokumentáciou pacientov,
  • vyššia vyťaženosť, pretože software zachytí a zobrazí viac prípadov HAI než je možné manuálne,
  • možnosť včasného nastavenia cielených preventívnych opatrení,
  • stále aktuálne zobrazenie mikrobiologických výsledkov v prípade multirezistentných a nebezpečných patogénov,
  • možnosť personalizovaného nastavenia a prispôsobenia zobrazovaných dát.