Prehľad podpory aktivít Nadačného fondu Hartmann v rokoch 2021 – 2023

Nadačný fond Hartmann pri Nadácii Centra pre filantropiu vznikol dňa 30. 3. 2021 registráciou na Ministerstve vnútra SR.

Od svojho vzniku do roku 2023 podporil 154 opatrovateliek a opatrovateľov, v celkovej sume 43 069 €.

Celková prerozdelená suma 2021 – 2023 a počet podporených opatrovateliek a opatrovateľov:

Rok podporyPočet podporených opatrovateliekCelková podporená suma
20214612 416 €
20224312 485 €
20236518 168 €
Spolu:154

43 069


Aktuálne výzvy: