Podporené zariadenia

(počet podporených opatrovateliek v zariadení):

 1. BENETRIX, n.o. - (6 podporených)
 2. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha - (1 podporená)
 3. Centrum sociálnych služieb Spišský Štvrtok, n.o. - (1 podporená)
 4. REGINA - Domov sociálnych služieb - (1 podporená)
 5. Miansa, n.o. - (4 podporené)
 6. Jeseň života, n.o. - (1 podporená)
 7. DOM Božieho milosrdenstva, n.o. - (1 podporená)
 8. Depaul Slovensko, n.o. - (4 podporené)
 9. Krajské autistické centrum Prešov, n.o. - (2 podporené)
 10. Domov sociálnych služieb "Nádej" Krupina, n.o. - (1 podporená)
 11. JESEŇ ŽIVOTA, n.o. - (1 podporená)
 12. BELLINA, n. o. - (1 podporená)
 13. Centrum Naša chalúpka, o.z. - (2 podporené)
 14. Domov sociálnych služieb 'Nádej' Krupina n.o. - (1 podporená)