bg-country-switch bg-country-switch
Pohľad praktického lekára:

Rezistencia baktérií
na antibiotiká je narastajúci
problém pri zvládaní infekcií

Situácia je do takej miery alarmujúca, že pri liečbe bakteriálnych infekcií prestávajú fungovať i veľmi silné antibiotiká, ktoré boli predtým v liečbe považované za istotu. Príčinou tohto vývoja je predovšetkým nezodpovedný prístup k užívaniu antibiotík, a to nielen zo strany pacientov, ale i lekárov.

Prečo antibiotiká strácajú účinnosť?

Jedným z hlavných dôvodov, prečo antibiotiká strácajú svoju účinnosť, je ich nadmerné a unáhlené užívanie. Je celkom bežnou záležitosťou, že sa pacienti domáhajú u lekára predpísania antibiotík i v prípade obyčajnej virózy. S tým sa vo svojej ordinácii stretáva i MUDr. Milada Klimešová: „Pacienti vidia v antibiotikách zázračný všeliek, ktorý ich okamžite postaví na nohy. Žiadajú ich i na banálne prechladnutie, kašeľ, nádchu alebo pálenie v krku, i keď nemajú teplotu.“ Pritom väčšinu týchto ťažkostí spôsobujú obvykle vírusy, nie baktérie. Užívaním antibiotík si tak pacient zarobí na oveľa závažnejšie zdravotné problémy, pretože umožní baktériám vo svojom tele, aby sa stali odolnými voči pôsobeniu antibiotík.

Ako správne užívať antibiotiká?

Ďalšou chybou, ktorej sa pacienti často dopúšťajú, je nesprávne užívanie antibiotík. Celý rad z nich prestáva brať lieky vo chvíli, keď sa ich zdravotný stav zlepší. Tým, že nedoberú celú predpísanú dávku, sa vystavujú nebezpečenstvu, že niektoré rezistentné baktérie v tele prežijú a budú preto musieť s liečbou začať od začiatku. „Mnoho pacientov si hľadá informácie na internete a do ordinácie prídu už s odporučením, aké antibiotiká sú pre nich vhodné. Väčšinou požadujú tie s najkratšou dobou užívania. Hneď ako predpíšeme viacdňovú terapiu, stretávame sa s tým, že pacienti liečbu prerušia,“ potvrdzuje skúsenosti zo svojej praxe MUDr. Klimešová.

Výnimkou nie sú ani situácie, keď si pacienti uchovávajú nespotrebované antibiotiká doma pre prípad, že by ich mohli v budúcnosti využiť. Naordinujú si ich následne sami, a to väčšinou nevhodne. „Často sa od pacientov dozvieme, že sa už začali liečiť bez konzultácie s lekárom antibiotikami, ktoré nedobrali pri poslednej chorobe, a žiadajú od nás ďalší predpis,“ dodáva Klimešová s tým, že takýto postup má významný vplyv na vznik rezistentných baktérií v tele pacientov.

Nevhodné predpisovanie antibiotík

Svoj podiel na šírení antibiotickej rezistencie však majú i niektorí lekári, ktorí nepristupujú k antibiotikám ako k významným liekom a predpisujú ich bez vyšetrenia na zistenie citlivosti baktérií i v prípadoch, keď to nie je nutné. Pre lekárov môže byť v súčasnej dobe ťažké orientovať sa v množstve dostupných liekov, preto často volia antibiotiká so širokým spektrom. Tie sú pre pacientov síce komfortnejšie, ale vystavujú ich nežiaducim účinkom a z dlhodobého hľadiska výrazne ovplyvňujú rozvoj antibiotickej rezistencie. Znepokojujúce je i to, ako ľahko sú antibiotiká dostupné, čo potvrdzuje i MUDr. Klimešová: „V dnešnej dobe nie je problém antibiotiká zohnať. Ak ich nenapíšeme pacientovi my, ide na pohotovosť, k známemu lekárnikovi alebo mu ich dá kamarát, a u nás sa potom spätne dožaduje receptu.“

Pritom závažnosť zdravotného stavu sa dá do istej miery overiť i bez návštevy lekára.Domáci CRP test od značky Veroval® dokáže s viac než 95 % presnosťou určiť, či infekcia v tele je bakteriálneho pôvodu a je teda nevyhnutné nechať si antibiotiká predpísať. Prehliadanie antibiotickej rezistencie môže zapríčiniť návrat do minulosti, keď ľudia umierali na infekcie, ktoré dnes dokážeme bežne liečiť. Prístup k tomuto problému by sa mal preto razantne zmeniť, a to na všetkých úrovniach. Osveta pokiaľ ide o správne zaobchádzanie s antibiotikami by mala smerovať nielen k zdravotníkom, ale hlavne k širokej verejnosti.

MUDr. Milada Klimešová

MUDr. Milada Klimešová

Praktická lekárka pre dospelých

Zdroj: lekarnahartmann.cz

Dôležitá je v tomto ohľade i prevencia vzniku infekcií. Posilňovanie odolnosti organizmu, očkovanie, ale tiež hygiena rúk pravidelným správnym umývaním či použitím kvalitnej dezinfekcie sú jednými zo základných pilierov, ktorými môžeme prenos infekcie eliminovať.