bg-country-switch

Obmedzenie šírenia infekcie
v celosvetovom merítku

Informácie, odporúčania a tipy k obmedzeniu šírenia infekcie.

5. máj - Svetový deň hygieny rúk

V súvislosti s pandémiou choroby Covid-19 má tohtoročný Svetový deň hygieny rúk obzvlášť veľký význam. O jeho zmysle sa môže v týchto dňoch presvedčit každý z nás.

Preview image YouTube videos
We use the so-called extended privacy mode to integrate YouTube videos. In this mode, the setting of YouTube cookies on your device is initially blocked when you visit our website. Only when you click on the preview image the video will be loaded. This is possible by the fact that you are technically redirected to the YouTube website. From that point on, we no longer have any control over what data is sent to YouTube and what cookies or other means are used by YouTube to track users or analyze user behavior. For more information about YouTube's use of cookies, please see the Google Privacy Policy and the Google's cookie policy. Once a YouTube cookie is set, you can delete it from your browser at any time. For more information about deleting cookies, please refer to the website of your browser provider.

Starostlivo sledujeme najnovšie správy týkajúce sa šírenia vírusu 2019-nCoV. Zodpovedné úrady na celom svete zaviedli rozsiahle opatrenia, ktoré majú za cieľ zabrániť jeho ďalšiemu šíreniu. Je dôležité brať túto epidémiu a jej možné následky vážne. Rovnako dôležité však je, aby sme zostali kľudní a zoznámili sa s dostupnými vedeckými faktami.

Vírus (2019-nCoV) patrí medzi koronavírusy čeľade Coronaviridae. Tieto obalené vírusy môžu spôsobovať gastrointestinálne infekcie a respiračné infekcie, ako sú bronchitída, alebo nachladnutie, ale tiež závažný syndróm akútnej dychovej tiesne. Do tejto skupiny patria vírusy ako sú SARS-CoV (koronavírus závažného syndrómu akútnej dychovej tiesne) a MERS-CoV (blízkovýchodný koronavírus akútnej dychovej tiesne). Prenos vírusu prebieha hlavne prostredníctvom kvapôčkovej tekutiny alebo kontaktom. Inkubačná doba vírusu 2019-nCoV je až 14 dní a v tomto období môže byť vírus prenesený na inú osobu ešte predtým ako sa objavia jeho príznaky.

Je dôležité vedieť, že vírus (2019-nCoV) je možné deaktivovať pomocou dezinfekčných prostriedkov na báze alkoholu (je nutná virocídna aktivita proti obaleným vírusom) - ktoré predstavujú zlatý štandard v obore a ktoré sa bežne používajú v profesionálnej dezinfekcii rúk a povrchov.

Zdravotnícke prostriedky ako sú masky, rukavice, plášte, izolačné plášte, ochranné okuliare a čiapky môžu tiež v prevencii infekcií alebo chorôb pomôcť. Tieto prostriedky vytvárajú bariéru medzi užívateľom a potencionálne patogénnym prostredím a môžu tak prispieť k zníženiu rizika krížovej kontaminácie.

Zdravotnícke organizácie WHO a CDC vytvorili zoznam najúčinnejších preventívnych opatrení ako chrániť seba i ostatných:

  • Často si umývajte ruky mydlom po dobu najmenej 20 sekúnd, alebo používajte dezinfekciu rúk na báze alkoholu.
  • Pokiaľ kýchate, zakryte si nos a ústa vreckovkou alebo lakťom, vreckovku ihneď potom vyhoďte a ruky si umyte.
  • Dbajte na to, aby ste sa nedotýkali očí, nosa alebo úst neumytými rukami.
  • Vyvarujte sa blízkeho kontaktu s kýmkoľvek, kto javí príznaky podobné nachladnutiu alebo chrípke.
  • Často čistite a dezinfikujte predmety a povrchy vo vašom okolí.
  • Pokiaľ máte kašeľ, horúčku alebo problémy s dýchaním, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
  • Mäso a vajcia varte po dostatočnú dobu.
  • Vyvarujte sa nechráneného kontaktu s voľne žijúcimi alebo hospodárskymi zvieratami.

Ako šírenie infekcie účinne obmedziť

K inaktivácii koronavírusov, ako sú SARS-CoV, MERS-CoV, alebo doposiaľ neznámy nCoV-19 sa používajú dezinfekčné prípravky s virucidnou účinnosťou na obalené vírusy. Dezinfekčné prípravky HARTMANN na ruky (značky Sterillium, Manusept), na kožu (značky Cutasept), na povrchy (značky Bacillol, Kohrsolin, Microbac, Dismozon) a na nástroje (značky Bomix, Korsolex) sú všetky virucidné na obalené vírusy a môžu sa preto použiť.
Vždy je nutné dodržať odporúčanú expozičnú dobu, ktorá vychádza zo spôsobu použitia.

Rizikové skupiny

Môžete byť náchylní na nákazu COVID-19, ak máte alebo ste mali niektoré z nižšie uvedených chronických ochorení alebo zdravotných problémov:

Rizikové skupiny

Video WHO: Ako si myť ruky?

Preview image YouTube videos
We use the so-called extended privacy mode to integrate YouTube videos. In this mode, the setting of YouTube cookies on your device is initially blocked when you visit our website. Only when you click on the preview image the video will be loaded. This is possible by the fact that you are technically redirected to the YouTube website. From that point on, we no longer have any control over what data is sent to YouTube and what cookies or other means are used by YouTube to track users or analyze user behavior. For more information about YouTube's use of cookies, please see the Google Privacy Policy and the Google's cookie policy. Once a YouTube cookie is set, you can delete it from your browser at any time. For more information about deleting cookies, please refer to the website of your browser provider.

Zodpovednosť nás všetkých

Vírus 2019-nCoV nie je zďaleka jediným infekčným rizikom. Vírus chrípky a ďalšie patogény prestavujú potenciálne riziko – hlavne pre ľudí s narušeným imunitným systémom, pre starších ľudí a pre deti. Tieto patogény nedostávajú vždy zo strany globálnych zdravotníckych organizácií a médií rovnakú pozornosť. Aby sa šírenie infekcií zastavilo, musí každý prevziať určitú mieru zodpovednosti. Je to doslova v našich rukách” uvádza Dr. Sebastian Blockus (Applied Science, BODE SCIENCE CENTER).

Viac informácií o víruse 2019-nCoV a aktuálnom vývoji nájdete na stránkach Svetovej zdravotníckej organizácie a CDC Center pre kontrolu a prevenciu nemocí.

HARTMANN podporuje zdravotníkov
v prvej línii

dortíky od HARTMANN

Ako poďakovanie za neúnavnú prácu a odhodlanie pomáhať sme poslali do Žiliny pracovníkom " ÚSMEV zariadenie pre seniorov" malú sladkú podporu. Sme radi, že ich potešila a pomohla načerpať energiu do ďalších dní.