bg-country-switch

Inštrukcie pre správne použitie rúšok Foliodress® Mask

mytí rukou
1. Umyte si ruky.
2. Uchopte masku v jej centrálnej časti, nedotýkajte sa vnútornej vrstvy rúška (farebná strana je vždy vonkajšia).
nasazená rouška
3. Nasaďte masku na nos a upravte ju tak, aby priľnula k tvári.
4. Zaviažte horné úväzky masky.
5. Uchopením dolných úväzkov roztiahnete masku a potom ju zaviažte.
6. Pre dosiahnutie správnej tesnosti upravte masku v oblasti nosu.
7. Po zložení masky si umyte ruky.

• Každé 3 hodiny
Po každom operačnom výkone
Pri každom opustení operačných sál
Ak dôjde k jej kontaminácii z vonkajšej strany
Behom operačného výkonu, ak je maska mokrá

logo mission prevention