bg-country-switch

Liečba

Neexistuje jediná správna liečba. 
Nechajte špecialistu vybrať tú pravú.

Vzhľadom k rôznym príčinám a druhom inkontinencie nie je vhodné používať jednotnú liečbu. Práve naopak – správna diagnóza umožňuje stanoviť a aplikovať individuálne liečebné postupy ideálne pre daného pacienta. Zásadou liečby je tímová spolupráca praktického lekára a špecialistov. Všeobecne sa liečba delí na konzervatívnu a operačnú. V niektorých prípadoch je vhodné jednotlivé liečebné postupy kombinovať.

Konzervatívna liečba

Ku konzervatívnym liečebným postupom patrí hlavne:
  • zmena životosprávy (úbytok na hmotnosti, stop fajčeniu, pitiu kávy, ale i obmedzenia ťažkej fyzickej aktivity),
  • rehabilitácia a fyzikálna liečba (tréning močového zvierača, gymnastika svalov panvového dna, elektrostimulácia, nácvik na toaletu, terapia biostimulačným laserom atď.),
  • vaginálne kónusy,
  • odvod moču močovou cievkou,
  • používanie absorpčných pomôcok,
  • protetické pomôcky (svorka na penis, urinál, podporné pesary),
  • farmakoterapia (tlmí sťahy svaloviny močového mechúra, zvyšuje kapacitu močového mechúra, posilňuje uzáverové mechanizmy),
  • dodávanie estrogénov u žien v období prechodu (hormonálna substitučná liečba).

Zdravotník by mal pre pacienta nielen nájsť adekvátny druh liečby, ale mal by mu pomôcť i s výberom vhodných hygienických pomôcok. Správne zvolený výrobok môže výrazne zlepšiť kvalitu života pacienta a zabrániť zdravotným problémom, ktoré inkontinenciu moču sprevádzajú (svrbenie a sčervenanie pokožky, preležaniny, infekcie dolných močových ciest).

Operačná liečba

Lekár a lekárka konzultujú vhodný liečebný postup, môže ním byť napríklad operačná liečba inkontinencie, ako jedna z metód liečby pri nechcenom úniku moču.

Pokiaľ konzervatívna liečba nevedie k väčším úspechom, lekár môže zvoliť chirurgickú liečbu. Operačná liečba sa vo väčšine prípadov týka stresovej inkontinencie.

Robia sa podporné operácie močovej trubice a hrdla močového mechúra, implantácia umelého močového zvierača, odstraňujú sa píšťaly a korigujú sa vrodené vady močových ciest. K invazívnej liečbe sa však pristupuje až po vyčerpaní konzervatívnych možností liečby, a to vždy u každého pacienta individuálne.