bg-country-switch bg-country-switch

ČISTÉ NEMOCNICE
pre celý svet

Nezisková iniciatíva, ktorá vďaka využitiu širokej spolupráce mnohých strán definuje globálne platné hygienické štandardy zdravotnej starostlivosti pre profesionálov a širokú verejnosť.

ČISTÉ NEMOCNICE – záväzok spoločnosti HARTMANN

Využitie všetkých výhod tímovej práce a komplexného pohľadu bez myšlienkových stereotypov, to je základ našej medzinárodnej iniciatívy pre zlepšenie hygieny v nemocniciach. Spoločne môžeme zmeniť svet.

Iniciatíva ČISTÉ NEMOCNICE

  • je medzinárodný projekt, v ktorom HARTMANN spojil svoje sily s ďalšími partnermi z oblasti priemyslu, výskumu, správy nemocníc a zdravotníckych organizácií. Cieľom je zvýšenie povedomia o problematike čistoty v nemocniciach a pomoc pri zlepšovaní hygieny v zdravotníckych zariadeniach. Všetko s dôrazom na vyššiu bezpečnosť pacientov, na ochranu užívateľov a na zníženie prípadov infekcií získaných pri pobyte v nemocniciach.

  • je spoľahlivým a nezávislým zdrojom informácií, ako pre odborníkov na hygienu, tak pre širokú verejnosť. ČISTÉ NEMOCNICE sú neziskovou organizáciou, v ktorej môžu poprední odborníci vzájomne spolupracovať naprieč jednotlivými odbormi.

Vysvetlenie odporúčaných postupov:

HARTMANN do projektu vložil svoje skúsenosti z rôznych odborov. Pracovná skupina „Pokyny pre mapovanie“ podrobne skúma aktuálne a globálne odporúčanéopatrenia. Následne si kladie tieto otázky: „Existujú medzery v našich znalostiach a neriadime sa protichodnými informáciami?“, „Ktoré odporúčania nie sú opreté o dôkazy alebo sú príliš neurčité?“. Tieto kľúčové body chce pracovná skupina najskôr identifikovať a následne ich vyjasniť za pomoci dôkazov, a publikovať ich vo vedeckých časopisoch.

Vysvetlenie odporúčaných postupov

Optimalizovaná hygiena v nemocniciach

Pracovná skupina „Transponovateľný model“, do ktorej je takisto HARTMANN zapojený, má napríklad za cieľ identifikovať všetky kľúčové faktory, ktoré môžu mať vplyv na úroveň hygieny v danej nemocnici. Tieto faktory budú následne začlenené do modelu, ktorý budú nemocnice môcť použiť na analýzu svojho vlastného hygienického štandardu. Analýza umožní neustále zlepšovanie hygienických opatrení. Model bude škálovateľný, celosvetovo prenositeľný a vhodný do všetkých podmienok. Riadiaci pracovníci na celom svete tak rýchle nájdu odpoveď na dôležitú otázku: „Aké opatrenia sú nevyhnutné pre optimalizáciu hygienických opatrení a zníženie počtu výskytov infekcií získaných pri pobyte v nemocnici?

Chcete sa dozvedieť viac?

Dôležité informácie o iniciatíve ČISTÉ NEMOCNICE nájdete na adrese https://cleanhospitals.com. Na október tohto roku je plánovaný celosvetový „deň čistých nemocníc“.

Mohlo by vás tiež zaujímať: