bg-country-switch bg-country-switch

Sprievodca históriou

Zoznámte sa s priekopníkmi v odbore hygieny, ktorí vydláždili cestu pre Misiu: Prevencia infekcií.

Tváre a odkaz
Misie: Prevencia infekcií

Mapa s pôsobiskami priekopníkov prevencie infekcií a boja proti infekcii ( Carl Flügge, Robert Koch, Max von Pettenkofer, Ignaz Semmelweis, Peter Kalmár)

Tak isto, ako je za každou zachytenou infekciou skrytý konkrétny jedinec, stojí i za každým jednotlivým pokrokom v život zachraňujúcich opatreniach konkrétny človek. Zoznámte sa s poprednými európskymi priekopníkmi hygieny i s našimi odborníkmi v HARTMANN.

Ignaz Semmelweis, priekopník zavádzania hygieny v pôrodníctve

V roku 1846 Dr. Ignaz Semmelweis uskutočnil revolúciu v lekárskom prístupe k hygiene. Ako pôrodník a lekár nariadil členom svojho tímu, aby si pred každým zákrokom umývali ruky v roztoku chlórovaného vápna, a tak zabránili popôrodným úmrtiam. Toto opatrenie prinieslo významné zlepšenie ochrany zdravia matiek a detí.

Max von Pennenkofer, priekopník v oblasti hygieny a boja proti infekciám

Chemik a hygienik Max von Pettenkofer bol prvý, kto potvrdil súvislosť medzi úrovňou hygieny a šírením epidémií v 19. storočí. V roku 1862 získal titul prvého nemeckého profesora hygieny, a to na Mníchovskej univerzite. Jeho poznatky a nálezy neskôr formovali ďalší vývoj systémov distribúcie odpadových vôd a pitnej vody v Európe.

Robert Koch, vedec, mikrobiológ, priekopník v oblasti prevencie šírenia infekcií
Pretože ľudia baktérie nevideli, neverili, že by mohli byť pôvodcami chorôb. Na konci 18. storočia preukázal lekár a mikrobiológ Dr. Robert Koch súvislosť medzi mikroorganizmami a infekčnými chorobami – vytvoril tak základ, ktorý zmenil vtedajší spôsob myslenia a viedol k novým postupom zabraňujúcim šíreniu chorôb.
Carl Flügge, priekopník v oblasti hygieny a prevencie šírenia infekcií. Rozlíšil hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk
Dr. Carl Flügge posunul hranice úrovne čistoty rúk rozlíšením medzi hygienickou a chirurgickou dezinfekciou. Keď vidíte, ako si váš obľúbený lekár čistí ruky, spomeňte si na bakteriológa a hygienika Dr. Flüggeho, pretože ten je autorom tohto, dnes bežného, postupu.
Peter Kalmár, priekopník v oblasti hygieny a prevencie šírenia infekcií. Vyvinul dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu
Dr. Peter Kalmár, chirurg, vyvinul v roku 1965 v spolupráci so spoločnosťou BODE Chemie prvý dezinfekčný prostriedok založený na báze alkoholu, ktorý je šetrný k pokožke a ktorý nevyžaduje žiadne mydlo ani vodu.

Mohlo by vás tiež zaujímať: