bg-country-switch bg-country-switch

eHealth, Emoji a empatia

Lepšia hygiena vďaka tímovej práci a moderným technológiám.

Najlepšia možná úroveň hygieny je výsledkom optimálnej interakcie technológie s empatiou

Na zlepšenie hygieny v zdravotníctve sa v stále väčšej miere používajú digitálne riešenia. Môžu pomôcť pri vzdelávaní a odovzdávaní znalostí. Rovnako dôležité je v tejto súvislosti i zapojenie empatie a povzbudenia. Preto hrá medzi kolegami osobný kontakt kľúčovú úlohu.

"Medzi lekármi a ošetrovateľským personálom nie je tajomstvom, že úspech v prevencii infekcií v nemocniciach a domovoch s opatrovateľskou službou priamo súvisí s hygienickými podmienkami na mieste."

Dezinfekcia rúk je zďaleka najdôležitejším faktorom zlepšujúcim kvalitu hygieny, ak by sa vykonávala vždy vo všetkých odporučených situáciách. Napríklad piatich momentoch pre hygienu rúk sa odhaduje, že asi tretine všetkých infekcií získaných pri pobyte v nemocnici (HAI) by sa dalo zabrániť. Implementácia týchto opatrení však predstavuje pre mnoho zdravotníckych zariadení veľkú výzvu.

Aby nemocnice dokázali čeliť problémom s dodržiavaním hygienických štandardov, stále viac z nich sa spolieha na pomoc digitálnych technológií.

Aplikácie eHealth, medzi ktoré patrí „Observe“ a „My Hygiene SOP“, vyvinuté spoločnosťou HARTMANN, zjednodušujú monitorovanie a vyhodnocovanie dodržiavania hygienických požiadaviek v nemocniciach a opatrovateľských zariadeniach pomocou smartfónu alebo tabletu. Pomocou funkcie „Observe“ môžu odborníci na hygienu pozorovať svojich kolegov v priebehu dezinfekcie rúk a zdokumentovať v aplikácii, či je táto dezinfekcia vykonávaná v správnych okamihoch.

Mohlo by vás tiež zaujímať: