bg-country-switch bg-country-switch
Bojovníci proti infekciám

V prvej línii

Čo sa stane, keď budeme na nemocnice
pozerať ako na bojový front
a na zdravotníkov ako na bojovníkov?

Byť zdravotnou sestrou je náročná práca - každý deň je bojom o zdravie a životy každého z jej pacientov. Čo ľudí pri tejto práci motivuje a v čom je najväčší rozdiel oproti iným povolaniam?

Konflikt a strach - ich najväčším protivníkom je ľudská odolnosť. Zamysleli ste sa nad tým, že práca v nemocnici sa v mnohom podobá práci vo vojnovej zóne? Fotograf Jo Müller sa obvykle vydáva do oblastí konfliktov, aby zachytil ľudstvo v jeho hraničnom limite. Cieľom je vzbudiť porozumenie a úctu k tým, ktorí sa obetujú pre väčšie dobro. V tejto sérii fotografií preniesol Jo Müller svoj štýl vojnovej fotografie do prostredia nemocnice, aby vzdal hold zdravotníckym pracovníkom, ktorí zo seba v zápase proti infekciám a chorobám „na ich bojisku“ vydávajú všetko.

Branislav Moravčík
Najväčšou motiváciou je …

… kladné hodnotenie starostlivosti poskytovanej na našom pracovisku od pacientov a ich rodinných príslušníkov. Predstavuje pre nás spätnú väzbu a potvrdenie toho, že svoju prácu robíme dobre.

Oproti iným povolaniam vidím najväčší rozdiel v tom, že prípadná chyba zdravotníka môže mať fatálne následky. Preto práca sestry patrí k povolaniam, ktoré sú spojené s veľkou psychickou záťažou.


infection warriors

V zdravotníckych zariadeniach sú pacienti obvykle veľmi zraniteľní, oslabený imunitný systém a MRSA spoločne predstavujú stále závažnejší problém. Aká je teda stratégia pri ochrane pacientov pred infekciami?

„Stratégia ochrany pacientov pred infekciami spočíva v dodržiavaní zásad bariérovej starostlivosti, realizácii výkonov podľa platných SOP, včasnom zavedení zvýšeného hygienického režimu u pacientov s potenciálne nebezpečnými bakteriálnymi kmeňmi a používaní zodpovedajúcich ochranných pracovných prostriedkov.“
Hlavný vektor prenosu infekcie v nemocničnom prostredí predstavujú ruky zdravotníkov.
Hlavný vektor prenosu infekcie v nemocničnom prostredí predstavujú ruky zdravotníkov.
„Ľudia a tímová práca sú najdôležitejším faktorom.
V oblasti prevencie infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou je zodpovednosť každého zdravotníckeho pracovníka tou najlepšou formou ochrany našich pacientov.


Tímová spolupráca je v našej profesii nesmierne dôležitá, nielen v boji proti infekciám. Pri prevencii infekcií je nutné dôsledné dodržiavanie všetkých opatrení, ktoré som už spomenula, spolu so správne vykonávanou hygienou rúk.“
Sylvie Rolková

Každý dobrý bojovník potrebuje srdce a meč… Čo je vaša najdôležitejšia zbraň v boji proti infekciám?

„Povedomie a osobné zapojenie všetkých zdravotníckych pracovníkov, pomocných a technických pracovníkov.

Pri poskytovaní ošetrovateľskej a lekárskej starostlivosti je kľúčom správne vykonaná dezinfekcia rúk pomocou alkoholického dezinfekčného prostriedku na ruky. Všetci zamestnanci sú v tejto oblasti pravidelne školení.“
Najdôležitejším faktorom sú ľudia a tímová práca.

Ruky sú v starostlivosti o pacienta nenahraditeľný pracovný nástroj. Ako veľmi náročné je udržať pokožku rúk v dobrom stave?

Branislav Moravčík

Zaťaženie pokožky rúk je veľké najmä u sestier poskytujúcich ošetrovateľskú starostlivosť pri lôžku pacienta. Mojou úlohou ako manažéra je poskytovať kvalitné prostriedky na ochranu rúk môjho personálu.

Rozdiel medzi bojovým poľom a nemocnicou je v tom, že po skončení zmeny môžete nemocnicu opustiť. To však neznamená, že je to menej náročná situácia.

Kedy môžete pri odchode z nemocnice povedať, že to bol pre vás dobrý deň?

Každý deň vnemocnici je iný a prináša rôzne situácie, ktoré musí zdravotník riešiť. Je to jeden zdôvodov, prečo práca sestry nie je stereotypná. Každý deň zažívame situácie, kedy vidíme, že je naša práca dôležitá, má zmysel a môžeme si teda na konci povedať, že to bol dobrý deň.

personal protective devices

Mohlo by vás tiež zaujímať: