bg-country-switch bg-country-switch
Výskumný projekt KARMIN

Uzdravujúca architektúra:
Prevencia infekcií už pri návrhu

Nová, inšpirujúca štúdia stanovuje nový štandard v architektúre nemocničnej izby.

Boj s patogénmi začína na nemocničnej izbe

Pacienti sú hospitalizovaní preto, aby sa uzdravili, a nie preto, aby sa ich stav zhoršil. V priebehu ich pobytu v nemocnici však môžu ich zdravie a proces uzdravovania výrazne ovplyvniť infekcie. Vďaka rastúcemu počtu multirezistentných patogénov sú tak pacienti ohrození tam, kde by hygiena mala byť úplnou samozrejmosťou. Boj proti vírusom a baktériám začína na nemocničnej izbe. Výskumný projekt KARMIN (skratka vytvorená z nemeckých výrazov pre nemocničnú architektúru, mikrobióm a nozokomiálne infekcie) v súčasnosti zavádza nový štandard optimálnej nemocničnej izby navrhnutej tak, aby podporovala prevenciu infekcií.

Plán prevencie infekcií

Misia: Prevencia infekcií by nemala byť ponechaná iba na zdravotníkoch. Tejto výzvy sa musia chopiť i odborníci z ďalších odborov, ako sú architekti, dizajnéri alebo biológovia.

Pilotný výskumný projekt jasne ukázal, že prevencia nozokomiálnych infekcií nemôže spočívať len na bedrách zdravotníkov: „Hľadanie riešenia pre lepšiu prevenciu infekcií a boj proti nim by nemalo byť ponechané na jednej izolovanej skupine odborníkov," súhlasí hlavný riešiteľ a architekt projektu KARMIN, Wolfgang Sunder PhD, z Inštitútu projektovania stavieb, priemyslových a zdravotníckych budov (IKE) na Technickej univerzite v Braunschweigu (TU Braunschweig). „Taká úloha vyžaduje odborné znalosti a skúsenosti tímu odborníkov z rôznych profesií a oborov"

Interdisciplinárny tím odborníkov navrhol prototyp

Hygiena závisí predovšetkým na činnosti ľudí na nemocničnej izbe: na chovaní pacientov, na pohybe nemocničného personálu počas pracovných činností v miestnosti, na tom, kde a ako sa v miestnosti pohybujú návštevy a na tom, ako je miestnosť upratovaná a dezinfikovaná. Napríklad z tohto dôvodu sú všetky predmety v prototypovej miestnosti KARMIN, ktoré sa dotýkajú podlahy, pohyblivé, takže sa počas upratovania dajú ľahko presunúť.

Návrh izby má za cieľ usmerňovať pohyb personálu po miestnosti a podporovať dezinfekciu rúk.
Návrh izby má za cieľ usmerňovať pohyb personálu po miestnosti a podporovať dezinfekciu rúk.

Pracovné postupy a dezinfekcia rúk

Dávkovače KARMIN sú strategicky umiestnené tak, aby podporovali dezinfekciu rúk.

Dávkovače dezinfekčných prostriedkov špeciálne vyvinuté pre projekt KARMIN sú strategicky umiestnené pozdĺž trás pohybu personálu v miestnosti, na pulte pracovnej stanice zdravotných sestier, pri nohách každej postele a v kúpeľniach pacientov. Takto je minimalizovaný zbytočný pohyb po miestnosti. Dávkovače sú umiestnené na dohľad zdravotných sestier, čím podporujú dezinfekciu rúk.

Zdravý dizajn nemocničnej izby

„Uzdravujúca architektúra" – všetko navrhnuté tak, aby sa v miestnosti všetci cítili dobre.

Nebola to len pandémia vírusu COVID-19, ktorá vyniesla na svetlo to, čo je už dlho zrejmé: nemocničná izba s opatreniami proti prenosu infekcií musí chrániť ľudí nachádzajúcich sa v tesnej blízkosti pri sebe pred patogénmi a musí byť prispôsobiteľná aktuálnej situácii. „Moderná nemocničná izba," hovorí Wofgang Sunder, „sa musí rýchle a neustále prispôsobovať meniacim sa okolnostiam v závislosti na pokroku v medicíne, na spoločenských požiadavkách a na rozvoji v oblasti architektúry a stavebníctva. „Jednu z najväčších výziev predstavuje nárast počtu infekcií a multirezistentných zárodkov, demografické zmeny v spoločnosti, inovácie v medicínskych technológiách, nové možnosti liečby a meniace sa očakávania pacientov.

Usporiadanie miestnosti a návrh interiéru podporujúce fyzické a duševné zdravie

Uzdravujúca architektúra berie do úvahy potreby a stav pacientov v priebehu choroby, stres z hospitalizácie, rovnako ako proces liečby a zotavovania. Usporiadanie miestnosti a návrh interiéru podporujú fyzickú a duševnú pohodu pacientov a ich príbuzných. Trasy pohybu v miestnosti, rovnako ako nábytok a vybavenie, sú navrhnuté tak, aby optimalizovali pracovné postupy zamestnancov a tak ich zjednodušili a uľahčili.

Nemocničná izba KARMIN predstavuje ukážkový príklad uzdravujúcej architektúry. Cieľom projektu bolo navrhnúť miestnosť, ktorá účinne obmedzuje krížovú kontamináciu patogénmi medzi lekármi, sestrami, pacientmi a upratovacím personálom.

KARMIN two-bed patient room
Zlepšovanie prevencie infekcií príkladom: Návrh novej dvojposteľovej nemocničnej izby KARMIN

Architektúra miestnosti, ktorá má obmedziť prenos infekcií, musí byť prispôsobivá

„Moderná nemocničná izba sa musí rýchle a neustále prispôsobovať meniacim sa okolnostiam, ktoré závisia na pokroku v medicíne, na spoločenských požiadavkách a rozvoji v oblasti architektúry a stavebníctva."

Architekt Wolfgang Sunder, PhD, vedúci projektu KARMIN

Architekt Wolfgang Sunder, PhD, vedúci projektu KARMIN

Ideálna dvojposteľová nemocničná izba

Výskumníci v rámci KARMIN konzultovali ako s odborníkmi, tak i s rôznymi typmi užívateľov nemocničných izieb. Tím odobral vzorky sterov z povrchov a predmetov, ako sú kľučky dverí a umývadlá. Dokonca boli odobraté i stery z tela pacientov. Interdisciplinárny tím zároveň analyzoval pracovné postupy a trasy pohybu zdravotných sestier, lekárov a upratovacieho personálu v miestnosti. Jedným zo záverov výskumu napríklad bolo, že patogény sú najčastejšie prenášané medzi pacientmi umiestnenými na jednej izbe, keď lekári a sestry komunikujú s jedným pacientom počas ošetrovania druhého, a keď napríklad tento pacient zavolá sestru k svojmu lôžku so žiadosťou o pomoc.

"Na základe nových poznatkov a analýz tím definoval požiadavky na nemocničnú izbu s opatreniami proti prenosu infekcií vrátane kúpeľne. Nemocničná izba KARMIN predstavuje prvý prototyp dvojposteľovej izby s dvomi kúpeľňami, ktorá je navrhnutá a vybavená tak, aby účinne bránila prenosu infekcií. Bol to tiež prvý prototyp izby, ktorú interdisciplinárny výskumný tím dokázal naplánovať, realizovať a analyzovať," hovorí vedúci projektu Wolfgang Sunder.

Konkrétne riešenie zahŕňa starostlivo premyslené, špeciálne zónové usporiadanie miestnosti, inovatívne vybavenie a funkcie, ako je dezinfekčný dávkovač BODE/HARTMANN Eurospender 3 flex pri nohách postelí, nočný stolík, terminál pri lôžku pacienta, zobrazujúci inovatívny informačný obsah s kampaňami cielene zameranými na pacienta, a v neposlednom rade starostlivo plánovaný koncept osvetlenia.

Dvojposteľová nemocničná izba KARMIN s opatreniami proti prenosu infekcií

Usporiadanie izby

Detail dvojposteľovej nemocničnej izby KARMIN
Detail dvojposteľovej nemocničnej izby KARMIN

Vízia: Nemocničná izba s opatreniami proti prenosu infekcií je pozitívne miesto na uzdravenie a nadobudnutie nových síl

Nové poznatky inšpirujú k pokroku

Spoločnosť HARTMANN bola súčasťou siete oborových partnerov podporujúcich projekt KARMIN, trvajúci niekoľko mesiacov. Koncom roku 2020 bol v areáli Charity Berlin inštalovaný prototyp, ktorý dáva odborníkom i verejnosti možnosť nemocničnú izbu KARMIN preštudovať a poskytnúť konštruktívnu spätnú väzbu. V rámci ďalšieho pokračovania projektu sa výskumníci sústredia na ďalšie rozširovanie a optimalizáciu tohto konceptu.

Súčasná vlna pandémie poskytne výskumným pracovníkom ďalšie nové poznatky, ktoré im umožnia pristúpiť k uzdravujúcej architektúre z nového pohľadu. V tejto fáze projekt KARMIN priniesol dôkazy a stanovil nový štandard pre efektívne plánovanie nemocničných izieb v budúcnosti – izieb, ktoré už nebudú desivým miestom, v ktorom neviditeľné nebezpečenstvo infekcie hrozí v každom rohu, a ktoré budú predstavovať vysoko funkčné a pohodlné miesto na uzdravovanie a stretávanie.

Buchtipp: Das Patientenzimmer — Planung und Gestaltung

Sprievodná kniha výskumného projektu KARMIN [v nemčine]

V novembri 2020 vydal vedúci projektu KARMIN Wolfgang Sunder, PhD a kolektív knihu pojednávajúcu o plánovaní a navrhovaní vzorovej nemocničnej izby KARMIN (v nemeckom jazyku): Das Patientenzimmer – Planung und Gestaltung.

Publikácia určená pre zdravotníckych pracovníkov a architektov prezentuje parametre plánovania a uvádza celkom 25 rôznych príkladov. Kniha obsahuje vedecké analýzy návrhu 25 nemocničných izieb na celom svete na základe výskumu prenosu infekcií.

Sunder, W. et al. (2020). Das Patientenzimmer — Planung und Gestaltung. DeGruyter.


Buchtipp: Das Patientenzimmer — Planung und Gestaltung

Mohlo by vás tiež zaujímať: