bg-country-switch bg-country-switch
Misia: Prevencia infekcií

Spoločne proti infekciám

Veríme v svet s menším výskytom infekcií. Dnes sú viac než kedy predtým potrebné dôraznejšie aktivity a užšie spolupráce s cieľom vyriešiť narastajúci spoločenský problém. Neviditeľná hrozba rizika vzniku infekcií je v našom každodennom živote všadeprítomná a dôsledky môžu byť ďalekosiahle.

Je to jedna z našich najdôležitejších výziev a súčasne najväčších príležitostí. Každý môže urobiť niečo inak, ale iba spoločne môžeme docieliť skutočné pozitívne zmeny.

Preto prišla spoločnosť HARTMANN s Misiou: Prevencia infekcií. Platformou založenou na partnerstve a hľadajúcou celistvé, inovatívne riešenie pre prevenciu infekcií v súčasnosti i do budúcnosti.

Naša misia sa snaží o užšiu spoluprácu so zdravotníckymi pracovníkmi z oblasti prevencie, ktorí majú rovnaký cieľ, a to obmedziť výskyt infekcií získaných pri pobyte v nemocniciach. To za starostlivého dodržiavania stanovených predpisov. HARTMANN súčasne prehlbuje svoju spoluprácu s partnermi z kľúčových priemyselných odvetví.

„V HARTMANN táto misia začína u našich obchodných jednotiek a s našimi ľuďmi, ktorí spojili sily s jedným spoločným cieľom - zlepšiť prevenciu infekcií,“ hovorí Gian Carlo Sciuchetti, vedúci divízie Dezinfekcia. „Združujeme produkty a služby zacielené na prevenciu infekcií a prehlbujeme využitie digitálnych riešení.“

Mohlo by vás tiež zaujímať: