Personál nemocnice so zdravotníckymi rukavicami na rukách stojí v polkruhu a majú položené ruky na sebe Personál nemocnice so zdravotníckymi rukavicami na rukách stojí v polkruhu a majú položené ruky na sebe

Dezinfekcia rúk alebo rukavice? Alebo oboje?

Tu sa dozviete, ako sa tieto dve dôležité súčasti prevencie infekcií v každodennej zdravotníckej praxi dopĺňajú.

Naše ruky sú hlavnou cestou pre prenos patogénov. Baktérie a vírusy na nich môžu prežívať a množiť sa až po dobu niekoľkých hodín. To predstavuje veľké riziko pre pacientov, návštevníkov i zamestnancov – predovšetkým v zdravotníckych zariadeniach. Na prevenciu infekcií je nevyhnutné správne použitie zdravotníckych rukavíc a dezinfekcia rúk. Keď sa na obe opatrenia pozriete, je jasné, že nejde o to, ktoré z týchto opatrení použiť, ale o to, že sa tieto opatrenia navzájom dopĺňajú a spoločne prispievajú k úspešnej prevencii infekcií. Iba používanie jednorazových zdravotníckych rukavíc obecne nemôže nahradiť hygienickú dezinfekciu rúk.

Rukavice a dezinfekcia rúk idú spolu ruka v ruke

Rukavice a dezinfekcia rúk idú spolu ruka v ruke
V zdravotníctve zahŕňa ochrana pred nozokomiálnymi infekciami dezinfekciu rúk a nosenie zdravotníckych rukavíc. V rámci osobných ochranných prostriedkov (OOP) je použitie rukavíc určené predovšetkým na ochranu personálu. Ak toto opatrenie nie je dôsledne sprevádzané predchádzajúcou a následnou dezinfekciou rúk, samo o sebe nestačí chrániť pacientov pred prenosom zárodkov a infekciami. Rukavice sú preto nevyhnutné – nemôžu však nahradiť hygienickú dezinfekciu rúk. To znamená, že pokiaľ ide o prevenciu infekcií, idú dezinfekcia rúk a rukavice doslova ruka v ruke.
Zdravotnícka rukavica čiastočne vytiahnutá z krabice

Kedy je nosenie rukavíc povinné?

Indikácie na používanie zdravotníckych rukavíc

Existujú povinné požiadavky na používanie zdravotníckych rukavíc. Rukavice je nutné používať pri nasledujúcich činnostiach:

 1. Pri kontakte s telovými tekutinami
 2. Počas vykonávania dezinfekcie
 3. Počas možného kontaktu s infekčným materiálom
 4. Počas invazívnych procedúr a operácií

Pri používaní rukavíc platia nasledujúce pravidlá:

 • Rukavice sa môžu navliekať iba na suché ruky
 • Rukavice sa musia stiahnuť alebo vymeniť, ak dôjde k ich poškodeniu alebo kontaminácii, alebo po ukončení danej zdravotníckej činnosti
Dezinfekčný prostriedok odkvapkávajúci z modrej fľaše s pumpičkou na ruku

Kedy je nutné dezinfikovať ruky?

Indikácie na hygienickú dezinfekciu rúk

Okrem použitia rukavíc je ďalším opatrením v prevencii infekcií hygienická dezinfekcia rúk. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) presadzuje pravidlá 5 momentov na hygienu rúk, slúžiace ako pravidlá pre ošetrujúci personál:

 1. PRED kontaktom s pacientom
 2. PRED vykonaním dezinfekcie
 3. PO kontakte s potenciálne infekčnými materiálmi alebo telovými tekutinami
 4. PO kontakte s pacientom
 5. PO kontakte s povrchmi v priamom okolí pacienta

Okrem toho by dezinfekcia rúk mala byť vykonaná, ak sa rukavice používajú v nasledujúcich situáciách:

 1. PRED vytiahnutím rukavíc z krabice
 2. PO stiahnutí rukavíc
5 Momentov na hygienickú dezinfekciu rúk Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO)
5 Momentov na hygienickú dezinfekciu rúk Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO)

Čo je v kontexte 5 momentov dobré vedieť:

 • Po „počiatočnom kontakte" môže byť u toho istého pacienta nutná ďalšia dezinfekcia rúk, napr. pri prechode zo znečistenej na čistú stranu pacienta.
 • Pred vykonaním dezinfekcie môže samotná dezinfekcia rúk výrazne znížiť výskyt najbežnejších infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou (vrátane pneumónie spojenej s použitím ventilátora, infekcií močových ciest z katétrov, infekcií pooperačných rán a infekcií krvného obehu z centrálnych žilových katétrov).
 • Rukavice poskytujú nevyhnutnú, ale nie úplne dostatočnú ochranu pred infekciou. Po stiahnutí rukavíc si ruky vždy vydezinfikujte.
 • Dezinfikujte si ruky po každom zákroku na pacientovi a pred kontaktom s predmetmi ktoré sa dostávajú mimo prostredia pacienta, napr. s vozíkmi používanými na celom oddelení.
 • Dezinfikujte si ruky i v prípadoch, keď dochádza iba ku kontaktu s okolím pacienta, napr. pri výmene pohárov a fliaš na vodu na nočnom stolíku.
Viac informácií o tom, ako vybrať vysoko kvalitný dezinfekčný prostriedok nájdete tu.

Zdroj:
KRINKO (2016). Händehygiene in Einrichtungen des Gesundheitswesens, Bundesgesundheitsbl. 59: 1189-1220.
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/Haendehyg_Rili.pdf?__blob=publicationFile (accessed 21.07.2021)

Mohlo by vás tiež zaujímať: