Hneď ako sa začnete starať o člena rodiny, ktorý sa už o seba nedokáže ďalej postarať, bude to mať za následok zmenu dynamiky v rámci vašej rodiny.

Ako prekonať
konflikt v rodine

Hneď ako sa začnete starať o člena rodiny, ktorý sa už o seba nedokáže ďalej postarať, bude to mať za následok zmenu dynamiky v rámci vašej rodiny. Túto starostlivosť má obvykle za úlohu najbližší príbuzný. Starostlivosť o člena rodiny, ktorý sa stal závislým, má však dopad na celú rodinu a každý jej člen musí v tejto situácii prevziať novú rolu. Je tu nový spôsob komunikácie i nové starosti a úlohy, ktoré ste nikdy predtým nemuseli robiť. A tu môžu nastať problémy.


Tri úrovne konfliktu

Táto nová situácia komplikuje predchádzanie možným rodinným konfliktom alebo ich zvládanie. Určite ale nezabudnite, že v tom nie ste sami: štyri z desiatich rodín, ktoré sa starajú o závislého blízkeho, zažívajú opakované konflikty. Problémy sú takmer vždy výsledkom nezhôd kvôli náhradnému opatrovateľovi v okamihu, keď obvyklý opatrovateľ nie je k dispozícii a kvôli ďalším opatrovateľom a spoločnej starostlivosti. Hlavné dôvody sa obvykle nakoniec obmedzia na:

 • Rôzne presvedčenia členov rodiny
 • Problémy, ktoré tu boli už pred potrebou opatrovania
 • Pocit osamelosti hlavného opatrovateľa
 • Nedostatok pomoci od ostatných členov rodiny
 • Nezhody vzhľadom na kritériá pre umiestnenie postihnutej osoby do trvalej alebo pobytovej starostlivosti

Je dôležité uvedomiť si, že pokiaľ tieto problémy nastanú, nie ste jedinou obeťou; váš príbuzný, o ktorého sa staráte, môže tieto problémy takisto vnímať a môže dokonca pociťovať určitú vinu alebo zodpovednosť za to, že sa do tejto situácie celá rodina dostala.


Tri úrovne konfliktu

Tento vnútorný konflikt má tri rôzne úrovne:

 1. Konflikt s odkázaným členom rodiny. Vzťah medzi dvomi ľuďmi sa nevyhnutne mení v okamihu, keď sa jeden stane závislý na druhom. Môže viesť k pocitu frustrácie alebo viny, pretože postihnutá osoba nikdy nechcela, aby sa ten druhý o ňu musel starať. I napriek tomu, že vám váš príbuzný môže byť za pomoc vďačný, môže táto osoba zároveň nenávidieť pocit, že sa stala závislou, alebo že stratila schopnosť postarať sa o seba sama.
 2. Konflikt s hlavným opatrovateľom. Ak ste hlavný opatrovateľ, ste pravdepodobne ten, kto robí tie najťažšie činnosti. Máte na starosti situácie, ktoré vám môžu spôsobovať fyzickú a duševnú ujmu. Môžete sa cítiť bezmocný, pretože nie ste schopní poskytnúť svojmu príbuznému všetko, čo potrebuje, a môžete byť v strese, pretože nemáte čas na svoj vlastný život, tak ako to bolo predtým. Môžete byť takisto podráždený, pretože ste očakávali, že vám ostatní členovia rodiny pomôžu viac.
 3. Konflikt s členmi rodiny. Najbežnejší typ konfliktu nastáva väčšinou preto, že si ostatní členovia rodiny myslia, že je opatrovateľ (a príjemca starostlivosti) v poriadku a žiadna pomoc nie je potrebná. Nie vždy to tak je a je možné, že si želajú, aby sa ostatní viac zapojili a viac pomáhali.

Riešenie rodinných konfliktov

Podpora zo strany vašej rodiny je pre vás nesmierne dôležitá. Mala by predstavovať pilier, o ktorý sa môžete oprieť. Preto je kľúčové pamätať na to, že každý člen rodiny sa podieľa na starostlivosti o závislého príbuzného iným spôsobom, pretože každého táto situácia ovplyvňuje inak.

Ak máte problémy a nie ste schopní vyriešiť ich, skúste zaviesť do praxe nasledujúce tipy na riešenie rodinných konfliktov:

 • Komunikácia. Otvorene a úprimne sa s rodinou rozprávajte a vysvetlite im svoje potreby a potreby vášho odkázaného príbuzného. Na druhej strane by ste si takisto mali vypočuť to, čo vám povedia ostatní členovia vašej rodiny.
 • Porozprávajte sa s osobou, ktorej je poskytovaná starostlivosť. Porozprávajte sa s ňou a pýtajte sa jej na jej názor, kedykoľvek je to možné. Týmto spôsobom budú vždy zapojení a dokážu si udržať zvyšky osobnej dôstojnosti a autonómie, ktoré im ešte zostali.
 • Záväzok. Vyžadujte od členov vašej rodiny väčšie zapojenie. To vám tiež umožní lepšie sa postarať o seba. Povedzte im nahlas a jasne, že i keď vy ste ten, kto sa o vášho príbuzného stará, mala by to byť zodpovednosť každého v rodine.
 • Limity. Odpútajte sa od emocionálneho vydierania, ktorým na vás pôsobia vaši rodinní príslušníci i osoba, o ktorú sa staráte. Toto vydieranie je často len podvedomé, ale býva hlavným zdrojom konfliktov.
 • Úlohy. Vytvorte zoznam a podeľte sa s členmi svojej rodiny. Týmto spôsobom sa každý bude môcť rozhodnúť, s ktorými úlohami môže pomôcť.
 • Požiadajte o pomoc. To neznamená, že ste slabý. Ak je nedostatok pomoci príčinou konfliktu, zhromaždite celú rodinu a povedzte im, čo sa deje.
 • Sebaovládanie. Určite z času na čas stratíte nervy a bojujete s pokušením vyliať si hnev na svojej rodine a na osobe, o ktorú sa staráte. Sebaovládanie vám pomôže zachovať pokoj. Len sa zhlboka nadýchnite a pokračujte.

Odporúčané články