Prevzatie roly opatrovateľa

Prevzatie roly opatrovateľa

Tento článok sa zaoberá tým, kto je to opatrovateľ, čo opatrovateľ robí a čo táto osoba môže v rámci svojej roly očakávať.

Vedľa každej odkázanej osoby, ktorá vyžaduje starostlivosť alebo pozornosť, je tu i opatrovateľ - ten, kto väčšinou nie je profesionál a kto preberá rolu, na ktorú nie je pripravený. Táto osoba je obvykle blízkym rodinným príslušníkom osoby vyžadujúcej starostlivosť.

Mentálne alebo fyzicky postihnutí, ľudia so zmyslovými problémami (slepí, nepočujúci atď.), starší ľudia s poruchami kognitívnych funkcií alebo s fyzickými poruchami a tí, ktorí demenciou, sú len niektorí z ľudí, ktorí môžu v prípade dlhodobej odkázanosti potrebovať pomoc zo strany členov rodiny.

V rôznych okamihoch svojho života na seba beriete rolu opatrovateľa i príjemcu opatery, napriek tomu za určitých okolností, ako sú tie, ktoré sú uvedené vyššie, je rozhodnutie stať sa opatrovateľom obvykle dobrovoľným činom.

Opatrujúci príbuzní sú tí, ktorí sa starajú o odkázaného člena rodiny v rámci svojho normálneho života.

Charakteristika a stupeň odkázanosti osoby vyžadujúcej opateru určuje rôzny typ pomoci, ktorú títo ľudia potrebujú - či už ide o každodennú pomoc, občasnú starostlivosť alebo sprevádzanie.

Z tohto dôvodu je samozrejmé, že každá skúsenosť v oblasti opatrovateľstva je jedinečná.

Odlišné vlastnosti osôb, ktorým je poskytovaná starostlivosť i osobné vlastnosti opatrovateľov spôsobujú, že každý vzťah v rámci poskytovania starostlivosti je úplne iný.


Život niekoho, kto prevezme rolu opatrovateľa, môže byť drasticky ovplyvnený hneď na niekoľkých rôznych úrovniach.

Život niekoho, kto prevezme rolu opatrovateľa, môže byť drasticky ovplyvnený hneď na niekoľkých rôznych úrovniach.

V dôsledku nutnosti postarať sa o odkázaného člena rodiny títo ľudia často prechádzajú zmenami vo vzťahu ku svojim rodinným príslušníkom, v práci, vo svojej finančnej situácii, vo svojom voľnom čase, v oblasti vlastného zdravia a zmenami nálady.

Je však zásadné, aby si opatrovateľ vyčlenil priestor a čas na to, aby trávil nejaký čas sám, alebo s vlastnou rodinou či partnerom, tak ako to bolo predtým, ako sa stal opatrovateľom.

V dôsledku týchto zmien v rodinnom živote určite dochádza k nezhodám vzhľadom na množstvo pozornosti, ktorú každá z potrieb daného príbuzného vyžaduje. Väčšina konfliktov je v skutočnosti priamym dôsledkom zmenenej role každého člena rodiny.

Súčasne s tým, hneď ako niekto prevezme rolu opatrovateľa, to môže viesť ku zmenám vo vzťahu opatrovateľa k jeho vlastným deťom, partnerovi alebo iným členom rodiny, ktorí nie sú do opatrovateľského vzťahu priamo zapojení.

Nová zodpovednosť taktiež mení spôsob, ako opatrovateľ trávi svoj voľný čas. Jeho hlavnou prioritou sa stáva uspokojovanie potrieb odkázaného príbuzného, čo vedie okrem iného k tomu, že pri organizácii svojho voľného času zanedbáva vlastné potreby.

Nie je dôvod podceňovať potrebu nejakej činnosti, ktorá bude len pre vás, niečoho, čo môžete urobiť, aby ste si na chvíľku odpočinuli a dobili baterky.

Na druhej strane ale stať sa opatrovateľom môže byť i veľmi uspokojujúca a obohacujúca skúsenosť.

Odporúčané články