Príznaky počínajúcej stareckej demencie a ako na ne reagovať

Príznaky počínajúcej stareckej demencie
a ako na ne reagovať

Starecká demencia je neurodegeneratívne ochorenie mozgu postihujúce starších ľudí, u ktorých spôsobuje postupné a nezvratné znižovanie intelektuálnych schopností.

Odhaduje sa, že demenciou je v Európe postihnutých 6 % až 8 % ľudí vo veku nad šesťdesiatpäť rokov. U mladších ľudí sú jej prípady vzácne. V skutočnosti sa prevalencia postupne zvyšuje s vekom, ktorý je u tohto typu ochorenia najdôležitejším rizikovým faktorom. Vo vekovej skupine nad osemdesiat rokov trpí týmto postihnutím približne jeden z piatich ľudí. Očakáva sa, že v nadchádzajúcich rokoch dôjde s rastúcim počtom starších osôb k nárastu počtu postihnutí.

Medzi najznámejšie typy stareckej demencie patrí Alzheimerova choroba, vaskulárna demencia a demencia s Lewyho telieskami.

V súčasnej dobe bohužiaľ neexistuje liečba, ktorá by viedla k úplnému uzdraveniu. K dispozícii sú iba rôzne druhy terapie, napríklad fyzioterapia alebo kognitívna stimulácia, ktoré pomáhajú príznaky zmierňovať.

Aké sú príznaky stareckej demencie?

Skoré príznaky stareckej demencie sú občasné zmeny osobnosti a ľahká strata pamäte a komunikačných schopností, spolu s problémami s logickým uvažovaním. Postupná patológia sa prejavuje zhoršením pamäti a počiatkom zhoršovania kognitívnych funkcií. Pokročilá fáza je charakterizovaná takmer úplnou stratou kognitívnych schopností, problémami s prehĺtaním, neschopnosťou spoznávať blízkych atď.
úprava zovňajšku starej pani

Druhy demencie

 • Alzheimerova choroba , ktorá môže postihovať i mladých dospelých. V tejto podobe sa nazýva juvenilná Alzheimerova choroba a je najpravdepodobnejšie spôsobená genetickými príčinami.
 • Vaskulárna demencia je forma kognitívnej poruchy spôsobenej zmenou cerebrálneho krvného obehu.
 • Demencia s Lewyho telieskami, názov ktorej je odvodený od neobvyklej prítomnosti zhlukov nerozpustných bielkovín nazývaných Lewyho telieska v bunkách mozgovej kôry.

Aké sú skoré príznaky demencie?

Je mylné predpokladať, že u starších ľudí sa v určitom okamihu vyskytne jedna či druhá forma demencie. V skutočnosti existujú ľudia, ktorí si i vo veľmi pokročilom veku zachovajú kognitívne schopnosti až do svojej smrti.

Je treba si uvedomiť, že po skončení stredného veku medzi 60. a 65. rokom, prechádza ľudský mozog prirodzeným procesom degenerácie: zmenšuje sa jeho objem, mozog stráca niektoré neuróny a pri prenose nervových signálov prestáva byť taký účinný, ako to bolo predtým. To všetko však neznamená, že človek bude trpieť demenciou, i keď tomu môžu nasvedčovať niektoré ochorenia (t. j. amnézia).

Príznaky stareckej demencie vykazujú postupné zhoršovanie , ktoré je priamo závislé na postupnom odumieraní nervových buniek mozgu.

U symptomatického progresu stareckej demencie sa obecne jedná o trojstupňový proces s ranou, strednou a neskorou fázou. Najcharakteristickejšími príznakmi stareckej demencie v ranej fáze sú:

 • Ľahká amnézia alebo zabúdanie, ktoré ale neovplyvňuje schopnosť postihnutej osoby normálne fungovať;
 • Mierne výkyvy nálady;
 • Občasný nedostatok logického úsudku;
 • Ľahké ťažkosti s logickým uvažovaním a výpočtami;
 • Ľahké vyjadrovacie ťažkosti;
 • Ľahké ťažkosti s porozumením nových myšlienok;
 • Znížený pracovný výkon;
 • Mierna nespavosť;
 • Občasná zlá nálada a skoré príznaky depresie.

Na rýchlu diagnostiku ochorenia a na zastavenie alebo spomalenie jeho priebehu je zásadné včasné rozpoznanie prvotných príznakov a neodkladné kontaktovanie odborníka.


Všetky hry sú užitočné, aby udržali váš mozog fit

Šesť cvičení pre mozog, ktoré posilní vašu myseľ

Cvičenia, ktoré môžu udržiavať pamäť a trénovať kognitívne schopnosti u osôb trpiacich stareckou demenciou, môžu v niektorých prípadoch zmierniť príznaky tejto choroby. Tieto cvičenia sú obzvlášť užitočné v ranej fáze ochorenia, kde pomáhajú preklenúť medzery, spôsobené odumretými neurónmi.

 1. Socializácia. Toto odporučenie je zvlášť dôležité u seniorov nad 65 rokov: naučiť sa posielať e-maily, surfovať po internete, písať príspevky na Facebooku je zábavné a podnetné.

 2. Poľovačka na slová. Po dobu dvoch dní si desať minút denne zapisujte do poznámkového bloku všetky slová, ktoré sa začínajú na písmeno „A“, a postupne prejdite na všetky nasledujúce písmená.

 3. Hra na tri. Trom rôznym ľuďom hovorte dobrú správu a zakaždým sa snažte o čo najväčšiu presnosť tak, aby ste sa správu na konci naučili naspamäť.

 4. Šachy, karty, sudoku: každému, čo mu patrí. Všetky tieto hry sú užitočné, aby udržali váš mozog fit.

 5. Meňte pravidlá. Chodíte vždy tou istou cestou? Poďme obvyklú trasu zmeniť. Poďme zmeniť pravidlá, uniknúť z každodennej rutiny. Mozog bude musieť reagovať a učiť sa nové návyky.

 6. Večer tesne pred spánkom, keď už ste v posteli, skúste si vybaviť uplynulý deň. Nehodnoťte ani deň ani seba, a namiesto toho si len vybavujte to, čo ste urobili, ľudí, ktorých ste videli, a to všetko pokiaľ možno v čo najväčších podrobnostiach. Prestaviate tak svoju krátkodobú pamäť a umiestnite ju do oddelenia dlhodobej pamäti.

Rada pre tých, ktorí sa starajú o ľudí trpiacich Alzheimerovou chorobou

Ľudia, ktorí trpia stareckou demenciou,si nemusia byť tohto ochorenia vedomí. Najmä na začiatku choroby môžete pozorovať príznaky, ktoré naznačujú jej nástup.

Čo robiť, keď si všimnete, že jeden z vašich blízkych začína trpieť demenciou? Najlepší liek pre osobu postihnutú stareckou demenciou je ten jediný, ktorý jej môžeme ponúknuť: zostať s touto osobou v čo najužšom kontakte a tak predísť akémukoľvek možnému riziku najmä u ľudí, ktorí nedokážu chápať, čo sa okolo nich deje.

Opatrujúci príbuzní by mali mať vždy na pamäti, že demencia neumožňuje postihnutým plne chápať, čo sa im hovorí a čo sa s nimi deje. Takisto by ste nemali očakávať, že trpiaci človek bude môcť vykonávať veci, ktoré robil pred touto chorobou. Preto je zbytočné na tom trvať a je kontraproduktívne poukazovať na rozdiely oproti minulosti, pretože to v trpiacich môže ďalej zvyšovať pocit bezmocnosti.

Káranie postihnutej osoby v prípade neštandardného chovania je takisto neprijateľné, pretože by týmto výčitkám pravdepodobne nerozumela a cítila by sa ohrozená. Ak je to možné, je najlepšie brať to s humorom a byť trpezliví.

Zásadné je tiež prispôsobiť životné prostredie trpiacich ich novým potrebám. Odporúča sa napríklad skryť potenciálne nebezpečné lieky, nože, alkohol alebo produkty na čistenie pokožky. Je tiež dobré umiestniť k vani alebo do sprchy rukoväť, o ktorú sa dá oprieť, protišmykovú podložku a odstrániť nízke stolíky a všetky ostatné predmety, ktoré môžu spôsobiť potknutie a pád.