Hneď ako ste sa prvýkrát začali starať o člena vašej rodiny, pravdepodobne ste si rýchle uvedomili, že nejde len o fyzickú starostlivosť.

Plán starostlivosti o odkázaných členov rodiny

Plánovanie starostlivosti

Hneď ako ste sa prvýkrát začali starať o člena vašej rodiny, pravdepodobne ste si rýchle uvedomili, že nejde len o fyzickú starostlivosť. Okrem fyzického aspektu táto starostlivosť zahŕňa aj starostlivosť o psychickú a emocionálnu pohodu vášho postihnutého príbuzného, ako aj dohľad a správu jeho každodenného života, teda niečo, čo už sám nedokáže.

Je životne dôležité, aby ste vy sami neboli všetkými úlohami spojenými s opatrovaním zahltení a aby ste dobre zvládali svoj čas. Najskôr si musíte čas zorganizovať a vytvoriť „plán starostlivosti“. To znamená poznať všetky nevyhnutné činnosti, ktoré musíte vykonávať na základe potrieb osoby, o ktorú sa staráte.

Plán starostlivosti

Pokiaľ ide o vytváranie plánu starostlivosti, vaše úlohy sa dajú rozdeliť na dva rôzne druhy: priame, čo sú tie, ktoré sa musia vykonávať denne; a nepriame, čiže tie, ktoré sa vykonávajú iba príležitostne. Súčasťou každodennej starostlivosti je rad priamych činností a vy nesmiete zabudnúť všetky ich urobiť.
Okrem fyzického aspektu táto starostlivosť tiež zahŕňa starostlivosť o psychickú a emocionálnu pohodu vášho postihnutého príbuzného, ako aj dohľad a správu jeho každodenného života, teda niečo, čo už sami nedokážu.

Vytvorte si harmonogram toho, čo musíte robiť a koľko času na splnenie jednotlivých úloh budete potrebovať.
Napríklad:

Priama starostlivosť

  • Hygiena: zahŕňa umývanie a hydratáciu pokožky odkázaného člena rodiny a jeho obliekanie.
  • Jedlo: poskytovanie dozoru, alebo pomoci pri jedle.
  • Príprava liekov: prípravu môžete vykonať jedenkrát za týždeň pomocou organizéra liekov, alebo to môžete robiť každý deň.
  • Podávanie liekov.
  • Stimulácia: fyzická i kognitívna stimulácia príbuzného.
  • Pomôžte im ísť na toaletu: pokiaľ sú inkontinentný, budete im musieť meniť vložky a kontrolovať stav ich pokožky.

Nepriama starostlivosť

  • Nákup: môže sa robiť denne, niekoľkokrát za týždeň alebo raz za týždeň.
  • Upratovanie domácnosti.
  • Ďalšie každodenné úlohy: brať ich na kontrolu k lekárovi atď.

Okrem všetkých týchto úloh je nevyhnutné, aby ste si vyhradili nejaký čas pre seba. Ešte lepšie, ak ste schopní to urobiť každý deň. Robte niečo, čo vás baví, pretože to prospeje nielen vám, ale takisto osobe, o ktorú sa staráte. Môžete tráviť svoj osobný čas so svojou rodinou alebo priateľmi, športovať, relaxovať, meditovať alebo čokoľvek iné, vďaka čomu sa budete cítiť dobre. I toto sa musí stať súčasťou procesu plánovania starostlivosti.

Odporúčané články