bg-coutry-switch

Vivano®

Naše komplexné riešenie bude pre vás prínosom.

Využívajte výhody dlhoročných skúseností firmy HARTMANN s liečením rán.

Na základe 140-ročných skúseností s liečením rán ponúka firma HARTMANN pri systéme Vivano® rozsiahle vedomosti, pochopenie a neustály dialóg, ktorý uspokojí vaše potreby. Toto komplexné riešenie nezahŕňa len jednotku, ktorej cieľom je dosiahnuť jednoduchý a spoľahlivý proces liečenia rán, ale aj:

LINK kongresy a podujatia

Congress brochure

LINK (Learn. Inform. Network. Knowledge. = Učiť sa. Informovať. Vymieňať skúsenosti. Znalosti.) Kongres je medzinárodné podujatie, kde si odborníci vymieňajú skúsenosti, diskutujú o prípadoch a získavajú kontakty.

Okrúhle stoly LINK

LINK Round Tables ponúkajú fóra, ktoré umožňujú odborníkom získavať informácie o technikách metódy liečenia rán riadeným podtlakom (NPWT), informovať ich o najlepších postupoch, umožniť vytváranie kontaktov a získať vedomosti.

Vivano experts

Lekárske vzdelávanie a odborná príprava

Spectrum journal

Súčasťou komplexného riešenia Vivano® sú videá a pravidelné interné školenia a informácie o indikáciách a technikách krytia rán.

Chcete dostávať ďalšie informácie?