Vatové a kozmetické produkty

Cotton Wool and Cosmetic Products

Každá vata nie je rovnaká, pokiaľ ide o vlastnosti, ktoré sa môžu značne líšiť v závislosti od zloženia, či už ide o bavlnu, celulózu alebo zmes oboch. Výsledné odlišné charakteristiky môžu byť zámerne vytvorené tak, aby vyhovovali špecifickým požiadavkám, ktoré možno na výrobky z vaty klásť.

Aplikácia vaty, ktorá bola pôvodne určená len na lekárske účely, prešla časom podstatnými zmenami, zatiaľ čo vata sa dnes používa najmä na kozmetické a hygienické účely. V rôznych formách, ako sú vatové tyčinky, vopred vytvarované guličky a vankúšiky alebo zložené do záhybov, sa vata stala známou pomôckou pri každodennej hygiene.