Operačné sály

Operating Theater

Viac bezpečnosti na operačnej sále – to je cieľ, ktorý sleduje spoločnosť HARTMANN svojimi produktmi pre operačnú sálu. Bezpečnosť tu znamená najmä zabránenie kontaminácii použitím vhodných rúšok a plášťov a ďalší vývoj obväzových materiálov. Dezinfekčné prostriedky na ruky, nástroje a povrchy tiež prispievajú k zabezpečeniu úplnej asepsie a antisepsy na operačnej sále.