Pehazell®

Vysoko bielená buničitá vata
  • Products
  • Application
  • Documents
  • Multimedia

Products

63647
  • buničitá vata, vysoko bielená
  • je zvlášť mäkká a výborne odsáva
  • dodáva sa vo vinutej forme a narezaná

Pehazell®

-

Vata buničitá vinutá

Informácie o produktoch 1000 g
číslo výrobku
2727143
Obsah
1 balenie of 1 ks
EAN
4049500994422
Obsah
1 kartón of 6 balenia
EAN
4049500994439

Vata buničitá nebielená

Informácie o produktoch 37 cm x 57 cm
číslo výrobku
9140232
Obsah
1 balenie of 3 x 5 kg
EAN
4049500307086
Obsah
1 kartón of 1 balenie
EAN
4049500314589
Informácie o produktoch číslo výrobku Obsah EAN
Vata buničitá vinutá
1000 g
číslo výrobku 2727143
1 balenie of 1 ks 1 kartón of 6 balenia 4049500994422 4049500994439
Vata buničitá nebielená
37 cm x 57 cm
číslo výrobku 9140232
1 balenie of 3 x 5 kg 1 kartón of 1 balenie 4049500307086 4049500314589

Application

4106
  • buničitá vata Pehazell sa používa ako tlaková poduška pri obväzoch, alebo ako podložka pri menších operačných zákrokoch a na rôzne hygienické účely

Documents

ECDOC_100209566.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDD_Class I