Pehazell®

Vysoko bielená buničitá vata
  • Produkty
  • Přihláška / Žádost
  • Dokumenty
  • Multimedia

Produkty

63647
  • buničitá vata, vysoko bielená
  • je zvlášť mäkká a výborne odsáva
  • dodáva sa vo vinutej forme a narezaná

Pehazell®

-

Vata buničitá vinutá

Informácie o produktoch 100 g
číslo výrobku
9144432
ŠÚKL kód
A21843
Obsah
1 balenie á 1 ks
EAN
4049500800655
Obsah
1 kartón á 20 balenia
EAN
4049500860154
Informácie o produktoch 250 g
číslo výrobku
9143022
ŠÚKL kód
A21844
Obsah
1 balenia á 1 ks
EAN
4049500914321
Obsah
1 kartón á 24 balení
EAN
Informácie o produktoch 500 g
číslo výrobku
2727152
Obsah
1 balenie á 1 ks
EAN
4049500204835
Obsah
1 kartón á 10 balenia
EAN
4049500204842
Informácie o produktoch 1000 g
číslo výrobku
2727143
Obsah
1 balenie á 1 ks
EAN
4049500994422
Obsah
1 kartón á 6 balenia
EAN
4049500994439

Vata buničitá v rezoch

Informácie o produktoch 37 cm x 57 cm
číslo výrobku
2730152
Obsah
1 balenie á 5 kg
EAN
4049500994781
Obsah
1 kartón á 1 balenie
EAN
4049500994781
Informácie o produktoch 18,5 cm x 19 cm
číslo výrobku
2730082
Obsah
1 balenie á 5 kg
EAN
4049500994729
Obsah
1 kartón á 1 balenie
EAN
4049500994729
Informácie o produktoch 18,5 cm x 14 cm
číslo výrobku
2730072
ŠÚKL kód
A50221
Obsah
1 balenie á 5 kg
EAN
4049500994705
Obsah
1 kartón á 1 balenie
EAN
Informácie o produktoch 18,5 cm x 28,5 cm
číslo výrobku
9141712
ŠÚKL kód
A21848
Obsah
1 balenia á 500 g
EAN
4049500914161
Obsah
1 kartón á 20 balení
EAN

Vata buničitá nebielená

Informácie o produktoch 37 cm x 57 cm
číslo výrobku
9140232
Obsah
1 balenie á 3 x 5 kg
EAN
4049500307086
Obsah
1 kartón á 1 balenie
EAN
4049500314589
Informácie o produktoch číslo výrobku Obsah EAN
Vata buničitá vinutá
100 g
číslo výrobku 9144432
ŠÚKL kód A21843
1 balenie á 1 ks 1 kartón á 20 balenia 4049500800655 4049500860154
250 g
číslo výrobku 9143022
ŠÚKL kód A21844
1 balenia á 1 ks 1 kartón á 24 balení 4049500914321
500 g
číslo výrobku 2727152
1 balenie á 1 ks 1 kartón á 10 balenia 4049500204835 4049500204842
1000 g
číslo výrobku 2727143
1 balenie á 1 ks 1 kartón á 6 balenia 4049500994422 4049500994439
Vata buničitá v rezoch
37 cm x 57 cm
číslo výrobku 2730152
1 balenie á 5 kg 1 kartón á 1 balenie 4049500994781 4049500994781
18,5 cm x 19 cm
číslo výrobku 2730082
1 balenie á 5 kg 1 kartón á 1 balenie 4049500994729 4049500994729
18,5 cm x 14 cm
číslo výrobku 2730072
ŠÚKL kód A50221
1 balenie á 5 kg 1 kartón á 1 balenie 4049500994705
18,5 cm x 28,5 cm
číslo výrobku 9141712
ŠÚKL kód A21848
1 balenia á 500 g 1 kartón á 20 balení 4049500914161
Vata buničitá nebielená
37 cm x 57 cm
číslo výrobku 9140232
1 balenie á 3 x 5 kg 1 kartón á 1 balenie 4049500307086 4049500314589

Přihláška / Žádost

4106
  • buničitá vata Pehazell sa používa ako tlaková poduška pri obväzoch, alebo ako podložka pri menších operačných zákrokoch a na rôzne hygienické účely

Dokumenty

TDS_100001689.pdf

Pehazell ungebleicht in Formaten

TDS_100299807.pdf

Pehazell clean cellulose nonsterile