Atrauman® Silicon

Maximálna ochrana jemných štruktúr − a to aj počas náročnej liečby rán podtlakovou terapiou.

  • Produkty
  • Použitie
  • Dokumenty
  • Multimédiá

Produkty

  • zabraňuje priľnutiu peny VivanoMed ® na spodinu rany
  • pomáha počas atraumatickej a bezbolestnej výmeny krytia
  • zaručuje optimálnu ochranu jemných štruktúr a novo vytvoreného tkaniva
  • optimálne sa prispôsobuje povrchu rany vďaka tenkému, mäkkému a dokonale kryciemu materiálu
  • môže zostať v rane až 7 dní, umožňuje upokojenie rany a dlhšie intervaly pri výmenách krytia

Atrauman® Silicone

165222_Atrauman_Silicone_7.5x10cm_P5_Packshot

Zaručuje optimálnu ochranu jemných štruktúr a novo vytvoreného tkaniva.

sterilné, jednotlivo balené

Informácie o produktoch 7.5 x 10 cm
číslo výrobku
4995613
ŠÚKL kód
A94134
Obsah
1 balenie of 5 ks
EAN
4049500835718
Obsah
1 kartón of 4 balenia
EAN
4049500835725
Informácie o produktoch 10 x 20 cm
číslo výrobku
4995633
ŠÚKL kód
A94135
Obsah
1 balenie of 5 ks
EAN
4049500835749
Obsah
1 kartón of 8 balenia
EAN
4049500835756
Informácie o produktoch 20 x 30 cm
číslo výrobku
4995653
ŠÚKL kód
A94136
Obsah
1 balenie of 5 ks
EAN
4049500835770
Obsah
1 kartón of 4 balenia
EAN
4049500835787
Informácie o produktoch číslo výrobku Obsah EAN
sterilné, jednotlivo balené
7.5 x 10 cm
číslo výrobku 4995613
ŠÚKL kód A94134
1 balenie of 5 ks 1 kartón of 4 balenia 4049500835718 4049500835725
10 x 20 cm
číslo výrobku 4995633
ŠÚKL kód A94135
1 balenie of 5 ks 1 kartón of 8 balenia 4049500835749 4049500835756
20 x 30 cm
číslo výrobku 4995653
ŠÚKL kód A94136
1 balenie of 5 ks 1 kartón of 4 balenia 4049500835770 4049500835787

Použitie

Zabraňuje priľnutiu sekundárneho krytia a peny VivanoMed® na spodine rany.


Dokumenty

ECDOC_100394723.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDR_Class IIa; IIb; III

ECDOC_100201780.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDD_Class IIa; IIb; III

ECDOC_100475479.pdf

AU_ManufacturerDoC_classIIa&IIb

Multimédiá