HydroClean®

Hydroaktivne krytie na rany
  • Produkty
  • Přihláška / Žádost
  • Multimedia

Produkty

114417
Vrstva, ktorá je v kontakte s ranou, pozostáva z polypropylénových pletenín, na ktorých sú nanesené silikónové pásy, ktoré navyše zabraňujú prilepeniu sa na ranu.

HydroClean® advance

Hydroaktívne krytie na rany, ktorého hlavnou súčasťou je superabsorpčný polyakrylát. HydroClean® advance postupne uvolňuje do rany počas 3 dní Ringerov roztok. Keďže krytie súčasne prijíma exsudát z rany, dochádza ku kontinuálnej interakcii vyplachovania rany.

sterilné, zatavené jednotlivo

Informácie o produktoch Ø 4 cm
číslo výrobku
6097622
ŠÚKL kód
A92465
Obsah
1 balenie á 10 ks
EAN
4052199271491
Obsah
1 kartón á 6 balenia
EAN
4052199271507
Informácie o produktoch 4x8 cm
číslo výrobku
6097642
ŠÚKL kód
A92467
Obsah
1 balenie á 10 ks
EAN
4052199271521
Obsah
1 kartón á 6 balenia
EAN
4052199271538
Informácie o produktoch Ø 5,5 cm
číslo výrobku
6097662
ŠÚKL kód
A92466
Obsah
1 balenie á 10 ks
EAN
4052199271552
Obsah
1 kartón á 6 balenia
EAN
4052199271569
Informácie o produktoch 7,5x7,5 cm
číslo výrobku
6097682
ŠÚKL kód
A92468
Obsah
1 balenie á 10 ks
EAN
4052199271583
Obsah
1 kartón á 6 balenia
EAN
4052199271590
Informácie o produktoch 10x10 cm
číslo výrobku
6097722
ŠÚKL kód
A92469
Obsah
1 balenie á 10 ks
EAN
4052199271613
Obsah
1 kartón á 6 balenia
EAN
4052199271620
Informácie o produktoch číslo výrobku Obsah EAN
sterilné, zatavené jednotlivo
Ø 4 cm
číslo výrobku 6097622
ŠÚKL kód A92465
1 balenie á 10 ks 1 kartón á 6 balenia 4052199271491 4052199271507
4x8 cm
číslo výrobku 6097642
ŠÚKL kód A92467
1 balenie á 10 ks 1 kartón á 6 balenia 4052199271521 4052199271538
Ø 5,5 cm
číslo výrobku 6097662
ŠÚKL kód A92466
1 balenie á 10 ks 1 kartón á 6 balenia 4052199271552 4052199271569
7,5x7,5 cm
číslo výrobku 6097682
ŠÚKL kód A92468
1 balenie á 10 ks 1 kartón á 6 balenia 4052199271583 4052199271590
10x10 cm
číslo výrobku 6097722
ŠÚKL kód A92469
1 balenie á 10 ks 1 kartón á 6 balenia 4052199271613 4052199271620

Přihláška / Žádost

115769
HydroClean je hydroaktívne krytie na rány, ktorej hlavnou súčasťou je superabsorpčný polyakrylát (SAP) rovnomerne zmiešaný s celulózovými a buničinovými vláknami a ktorý je aktivovaný Ringerovým roztokom.

Multimedia