Kompresívna a podporná terapia

103895
Kompresívna terapia slúži na prevenciu a liečbu ochorení žíl a lymfatických ciev. Cieľom liečby je podpora prúdenia krvi v končatinách a zlepšenie cirkulačných pomerov. Optimálne kompresie možno docieliť elastickými obväzmi alebo kompresívnymi systémy, ktoré možno tiež veľmi účinne kombinovať napríklad s vhodnými produktmi vlhkého hojenia.