Kompresívna a podporná terapia

Compression and Support Therapy

Terapeutické obväzy majú široké pole použitia: Imobilizačné obväzy sú indikované na tradičnú liečbu zlomenín a na upokojenie určitých častí tela. Kompresívne obväzy sú základnou liečbou chronickej žilovej nedostatočnosti vrátane bércových vredov. Ako takzvané "funkčné" bandáže, ktoré stláčajú, podporujú a uvoľňujú terapeutické bandáže, sú často terapiou voľby v prípade poranení pohybového aparátu.