Sterillium® Protect & Care Gel

Praktický a vysoko účinný dezinfekčný gél na ruky s komplexom látok starajúcich sa o pokožku. 
Profesionálna ochrana proti vírusom a baktériám. Rýchlo a účinne ničí mikróby, zároveň sa stará o pokožku. Ničí 99,99% mikróbov. K použitiu doma i na cestách.
 
 
 • Produkty
 • Použitie
 • Multimédiá

Produkty

 • • Ničí 99,99% patogénov, vr. norovírusov *
  • Účinkuje proti baktériám, kvasinkám a obaleným vírusom vr. norovírusu a rotavírusu.
  • Rýchla účinnosť
  • Zanechá príjemný pocit na pokožke
  • Komplex látok starajúcich sa o pokožku
  • Skvelá kožná znášanlivosť
  • Dermatologicky testovaný
  • Zvyšuje hydratáciu pokožky1)
   
  * Testované s MNV
   
  1) Kampf G, Muscatiello M, Häntschel D, Rudolf M. 2002 Dermal tolerancie and effect on skin hydration of new etanol-based hand gél. Journal of Hospital Infection; 52: 297-301

Nebezpečenstvo. Veľmi horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pred použitím si prečítajte etiketu. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi a národnými zákonnými predpismi.


Sterillium® Protect & Care Gel

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.


  

Originálne balenie

Informácie o produktoch 35 ml
číslo výrobku
9817580
Obsah
1 Piece of 35 ml
EAN
4031678080458
Obsah
1 kartón of 15 Pieces
EAN
4031678080465
Informácie o produktoch 100 ml
číslo výrobku
9817590
Obsah
1 Piece of 100 ml
EAN
4031678080472
Obsah
1 kartón of 10 Pieces
EAN
4031678080489
Informácie o produktoch 475 ml
číslo výrobku
9817600
Obsah
1 Piece of 475 ml
EAN
4031678080496
Obsah
1 kartón of 6 Pieces
EAN
4031678080502
Informácie o produktoch číslo výrobku Obsah EAN
Originálne balenie
35 ml
číslo výrobku 9817580
1 Piece of 35 ml 1 kartón of 15 Pieces 4031678080458 4031678080465
100 ml
číslo výrobku 9817590
1 Piece of 100 ml 1 kartón of 10 Pieces 4031678080472 4031678080489
475 ml
číslo výrobku 9817600
1 Piece of 475 ml 1 kartón of 6 Pieces 4031678080496 4031678080502

Použitie

Sterillium Protect & Care Gel je vhodný na hygienickú dezinfekciu rúk doma aj kdekoľvek na cestách.

Sterillium Protect & Care Gel poskytuje rýchlu účinnosť proti baktériám, kvasinkám a obaleným vírusom vrátane norovírusu a rotavírusu. Vysoko účinný vďaka obsahu 85% etanolu (w / w). Rýchlo zasychá a zanechá príjemný pocit na pokožke.
Sterillium Protect & Care Gel používajte nezriedený priamo na pokožku rúk, dôkladne rozotrite po celej ploche rúk, nezabudnite na palce a končeky prstov. Používajte kedykoľvek si nemôžete umyť ruky vodou a mydlom a potrebujete ochrániť seba a svojich blízkych pred vírusmi a baktériami.