Stellisept® med

Antibakteriálna emulzia na umytie rúk, celého tela vrátane vlasov MRSA pozitívnych pacientov.

  • Produkty
  • Použitie
  • Multimédiá

Produkty

Stelliseptmed_SC
  • široké spektrum účinnosti (baktérie vrátane MRSA / ORSA, VRE)
  • komplexne účinný proti epidemickým kmeňom MRSA a klinické izolátom MRSA
  • jednoduchá aplikácia, veľmi dobrá znášanlivosť s pokožkou a dobrá tolerancia sliznice

Stellisept® med

Antibakteriálna emulzia na umytie rúk, celého tela vrátane vlasov MRSA pozitívnych pacientov.

Originálne balenie

Informácie o produktoch 100 ml flaša
číslo výrobku
9804991
Obsah
1 Piece of 100 ml
EAN
4031678040230
Obsah
1 kartón of 45 Pieces
EAN
4031678040247
Informácie o produktoch 500 ml flaša
číslo výrobku
9805011
Obsah
1 Piece of 500 ml
EAN
4031678040261
Obsah
1 kartón of 20 Pieces
EAN
4031678040278

flaša

Informácie o produktoch 100 ml
číslo výrobku
9804993
Obsah
1 Piece of 100 ml
EAN
4031678040230
Obsah
1 kartón of 45 Pieces
EAN
4031678040247
Informácie o produktoch 500 ml
číslo výrobku
9805012
Obsah
1 Piece of 500 ml
EAN
4031678040261
Obsah
1 kartón of 20 Pieces
EAN
4031678040278
Informácie o produktoch 1000 ml
číslo výrobku
9804982
Obsah
1 Piece of 1 litr
EAN
4031678040322
Obsah
1 kartón of 10 Pieces
EAN
4031678040339
Informácie o produktoch číslo výrobku Obsah EAN
Originálne balenie
100 ml flaša
číslo výrobku 9804991
1 Piece of 100 ml 1 kartón of 45 Pieces 4031678040230 4031678040247
500 ml flaša
číslo výrobku 9805011
1 Piece of 500 ml 1 kartón of 20 Pieces 4031678040261 4031678040278
flaša
100 ml
číslo výrobku 9804993
1 Piece of 100 ml 1 kartón of 45 Pieces 4031678040230 4031678040247
500 ml
číslo výrobku 9805012
1 Piece of 500 ml 1 kartón of 20 Pieces 4031678040261 4031678040278
1000 ml
číslo výrobku 9804982
1 Piece of 1 litr 1 kartón of 10 Pieces 4031678040322 4031678040339

Použitie

Steliseptmed_A
Stellisept ® med pre antimikrobiálnu očistu tela (aj v prípadoch MRSA / ORSA, VRE) vrátane umývania hlavy.

Multimédiá