Antimikrobiálna očista kože

Antimikrobiálna očista kože v prípade MRSA/ORSA, VRE