Bacillol® Tissues

Jednorazové dezinfekčné utierky na báze alkoholu bez obsahu aldehydov na rýchlu dezinfekciu plôch.
  • Produkty
  • Použitie
  • Dokumenty
  • Multimédiá

Produkty

Bacillol Tissues Group

•široké spektrum účinnosti
•účinné už za 30 s
•môže sa používať bez rukavíc
•široká materiálová znášanlivosť u povrchov odolných proti alkoholu
•dobre sa nanáša a rýchlo usychá•jednoduché použitie z praktickej dózy
•dózy sú opakovane naplniteľné

 

Pozor. Obsahuje: propán-1-ol (CAS: 71-23-8), propán-2-ol (CAS: 67-63-0) Horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.


Bacillol® Tissues

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Informácie o produktoch
číslo výrobku
9805052
Obsah
1 Piece
EAN
4031678043149
Obsah
1 kartón of 12 Pieces
EAN
4031678043156

v plastovej dóze

Informácie o produktoch 100 ks
číslo výrobku
9805054
Obsah
1 Piece of 1 balenie
EAN
4031678043149
Obsah
1 kartón of 12 Pieces
EAN
4031678043156

obrúsky

Informácie o produktoch náhradná náplň
číslo výrobku
9805064
Obsah
1 Piece of 100 ks
EAN
4031678043170
Obsah
1 kartón of 12 Pieces
EAN
4031678043187
Informácie o produktoch číslo výrobku Obsah EAN
číslo výrobku 9805052
1 Piece 1 kartón of 12 Pieces 4031678043149 4031678043156
v plastovej dóze
100 ks
číslo výrobku 9805054
1 Piece of 1 balenie 1 kartón of 12 Pieces 4031678043149 4031678043156
obrúsky
náhradná náplň
číslo výrobku 9805064
1 Piece of 100 ks 1 kartón of 12 Pieces 4031678043170 4031678043187

Použitie

Bacillol® Tissues sú dezinfekčné utierky na okamžité použitie. Sú vhodné na jednoduché čistenie a dezinfekciu nealkoholických zdravotníckych pomôcok a povrchov
 


Dokumenty

ECDOC_100476826.pdf

DoC_MDR_Bacillol Tissues

ECDOC_100476829.pdf

DoC_MDR_Bacillol AF Tissues

Multimédiá