bg-country-switch

Príbeh našich zakladatelov

História skupiny HARTMANN GROUP sa začala písať v roku 1818, kedy priemyselný priekopník Ludwig von Hartmann položil základy neskoršieho závodu na výrobu obväzových materiálov. Jeho spoločnosť „Ludwig Hartmann“ sa rýchlo rozvinula v jednu z najväčších pradiarní bavlny v krajine.

Jeho syn Paul Hartmann senior neskôr položil základ spoločnosti „Paul Hartmann“ založením továrne na úpravu obväzov špecializujúcu sa na bielenie, farbenie a konečnú úpravu textílií. Výrobky spôsobili revolúciu v liečbe rán.

Naši zakladatelia boli naozaj skutočnými priemyselnými priekopníkmi. Ich vášeň, pohnútky, optimizmus a záväzok zlepšiť zdravotnícku starostlivosť, sa stali dušou spoločnosti HARTMANN.

Je to práve odkaz zakladateľov spoločnosti, ktorý nás vedie k neúnavnej práci na inováciách, k neustálemu zlepšovaniu zdravotníckej starostlivosti v oblasti liečby rán, dezinfekcie, prevencie rizík na operačných sálach, inkontinencie a osobnej zdravotnej starostlivosti.

Kto bol Ludwig von Hartmann?

Historický obraz Ludwiga von Hartmann, zakladateľa, ktorý stál na počiatku príbehu našej spoločnosti

Ludwig von Hartmann sa narodil v Stuttgarte v roku 1766. Po štúdiu na obchodnej akadémii v Amsterdame sa v roku 1791 stal generálnym riaditeľom spoločnosti „Meebold, Schüle und Co“ so sídlom v Sulze. Spoločnosť sa v roku 1802 presťahovala do Heidenheimu, kde už od roku 1774 pôsobila jedna z jej pobočiek.Počas ciest do zahraničia získal Ludwig von Hartmann cenné znalosti o moderných technológiách pradenia a pradiarskych strojoch. V roku 1812 založil jednu z prvých mechanických pradiarní bavlny vo Württemberskom kráľovstve, ktoré v tom čase prežívalo posun do modernej, priemyselnej doby.Ludwig von Hartmann bol jedným z najdôležitejších priekopníkov priemyslu v kráľovstve Württemberskom svojej doby. V roku 1801 bol menovaný obchodným radcom a v roku 1833 mu bol kráľom Wilhelmom I. udelený šľachtický titul a Württemberský korunný rád.Ekonomická politika Paula Hartmanna bola ovplyvňovaná politickou realitou svojej doby. Po zrušení Napoleonovej kontinentálnej blokády, ktorá zakazovala britský import do kontinentálnej Európy (1806), sa predaj domácich textilných výrobkov prudko znížil. Textilné závody vo Württembersku boli sužované konkurenciou britských tovární, ktoré boli schopné vyrábať efektívnejšie, rýchlejšie a lacnejšie. Situácia v rokoch 1816/1817 sa ešte zhoršila tým, že kvôli zlej žatve poklesla kúpna sila obyvateľstva. Mnoho tovární sa muselo uzavrieť.

Ludwig von Hartmann a jeho synovia

V roku 1843 prenechal Ludwig von Hartmann pradiareň a bieliareň svojim synom Carlovi, Eduardovi a Paulovi so želaním, „aby tieto dva závody zostali spojené a nikdy neboli rozdelené“. Carl prevzal vedenie bieliarne, ktorú jeho otec získal v roku 1811, Eduard prevzal prevádzku pradiarne v Herbrechtingene a Paul sa ujal riadenia pradiarne bavlny. Synovia postupne priviedli zadlženú firmu späť do zisku pod novým názvom „Ludwig Hartmann’s Söhne".

Historický obrázok závodov spoločnosti HARTMANN GROUP

Traja priekopníci, jedna vízia

Paul Hartmann senior (1812-1884) bol rebel s víziou. Nepočúvol otcovo prianie, aby sa jednotlivé divízie od seba neoddeľovali. Miesto toho využil svoje znalosti a skúsenosti a založil vlastné podnikanie: Paul Hartmann bielenie, farbenie a dokončujúce spracovanie (v originále Paul Hartmann – Bleiche, Färbereigeschäft und Appreturanstalt). S partnermi, Josephom Listerom a Victorom von Bruns, zakladá továreň na obväzy, ktorá navždy zmení liečbu rán. Anglický chirurg Sir Joseph Lister (1827-1912) bol inšpirovaný objavom Ludwiga Pasteura, že pôvodcami infekcií v ranách sú často nebezpečné mikroorganizmy zo vzduchu. Začal teda hľadať riešenie tohto problému. Po viacerých pokusoch objavil v kyseline karbolovej ten správny dezinfekčný prostriedok. Začal v tejto kyseline obväzy namáčať a vyvinul tak prvý antiseptický obväz. Jeho vynález sa však v Anglicku stretáva so skepsou a je odmietnutý. Až Paul Hartmann senior vidí v Listerovom objave jeho jedinečný potenciál a spoločne s Listerom vyvíjajú lacnú karbolickú gázu, neskôr nazývanú "najväčším krokom v histórii operácií". Profesor Victor von Bruns (1812-1883) vyvinul metódu odmasťovania vaty prinášajúcu výhodu v schopnosti absorpcie omnoho väčšieho množstva tekutiny. Tento objav sa stal rozhodujúcim prelomom v histórii starostlivosti o rany. Tým boli vytvorené podmienky pre výrobu absorpčnej bavlnenej vaty a jej priemyselná produkcia následne zahájená v roku 1873 v spoločnosti Paul Hartmann.

Prvé logo spoločnosti

Prvé logo spoločnosti Paul HARTMANN vidíme na tomto balíčku obväzovej vaty

Za svoje prvé firemné logo si Paul Hartmann vybral prepracovaný symbol Červeného kríža, doplnený o motív Eskulapových palíc. Toto logo bolo zaregistrované v roku 1883 ako ochranná známka.

Poznáte celú históriu našej značky?

Naše logo prešlo v priebehu rokov mnohými zmenami, od pôvodnej ochrannej známky Paula Hartmanna až k súčasnej podobe, zavedenej v roku 2014.

V roku 1883 bola zaregistrovaná ochranná známka - logo Paul Hartmann tvorená dominantným červeným krížikom umiestneným na  prekrížených Eskulapových paliciach. V roku 1883 bola zaregistrovaná ochranná známka - logo Paul Hartmann tvorená dominantným červeným krížikom umiestneným na  prekrížených Eskulapových paliciach.

Je zaregistrovaná značka Paul Hartmann, ktorú tvorí červený kríž umiestnený na skrížených Eskulapových paliciach na bielom pozadí. Voľba červeného kríža je úmyselná: v roku 1864 založený Medzinárodný červený kríž je symbolom humanitárnej pomoci, ochrany a zdravia – v skratke: humanity.

V roku 1906 sa mení logo Paul Hartmann. Tvorí ho dominantný biely kríž, ktorý je umiestnený na prekrížených Eskulapových paliciach. V roku 1906 sa mení logo Paul Hartmann. Tvorí ho dominantný biely kríž, ktorý je umiestnený na prekrížených Eskulapových paliciach.

Po schválení zákonov chrániacich symbol Červeného kríža musela spoločnosť zmeniť farbu kríža na svojom logu. Počas tejto zmeny došlo k jeho nahradeniu bielym krížom na červenom pozadí. Registrovaná verzia značky si však uchováva Eskulapove palice, ktoré majú zdôrazniť medikálny podtext.

Modrý osemuholník s bielym krížom a veľkým červeným písmenom H v strede tvorí logo značky HARTMANN z roku 1920. Modrý osemuholník s bielym krížom a veľkým červeným písmenom H v strede tvorí logo značky HARTMANN z roku 1920.

Aby nedochádzalo k zámene za švajčiarsku štátnu vlajku, došlo znovu k zmene loga v rámci celkovej rekonštrukcie podoby značky v súlade so štandardami modernej doby. Meno spoločnosti bolo na logu zdôraznené tým, že do znaku sa pridalo červené písmeno H umiestnené na bielom kríži, obklopenom modrým osemhranom.

1938 Logo HARTMANN teraz tvorí dominantný modrý ovál s menom a dôvetkom Hilf heilen - Pomáha liečiť, vo vnútri oválu 1938 Logo HARTMANN teraz tvorí dominantný modrý ovál s menom a dôvetkom Hilf heilen - Pomáha liečiť, vo vnútri oválu

S rozvojom portfólia značiek získavajú na dôležitosti jednotlivé mená produktov, ako napr. Branolind či Fapack. Tieto mená sú spolu so sloganom „HARTMANN pomáha liečiť” zasadené do oválu, ktorý doplnil už zaužívaný osemhran. V najbližších rokoch sa vo vnútri oválu vystriedalo množstvo rôznych typov písma a farieb, a to i vrátane známej modrej farby.

1968 Logo HARTMANN tvorí dominantný modrý ovál s menom. Pôvodné grafické prvky sú potlačené. 1968 Logo HARTMANN tvorí dominantný modrý ovál s menom. Pôvodné grafické prvky sú potlačené.

Modrý ovál – ľahko rozpoznateľný ako symbol kvality a spoľahlivosti – získava univerzálnejšiu podobu. Od tohto roku ovál obsahuje iba slovo HARTMANN. S rastúcou dominanciou oválu dochádza k postupnému zmenšovaniu osemhranu, i keď je tento pre jedinečný vzhľad značky stále veľmi dôležitý.

2008 Logo HARTMANN tvorí dominantný modrý ovál, najnovšie doplnený o dôvetok POMÁHA LIEČIŤ pod oválom 2008 Logo HARTMANN tvorí dominantný modrý ovál, najnovšie doplnený o dôvetok POMÁHA LIEČIŤ pod oválom

V 190-tom roku svojej existencie spoločnosť HARTMANN obnovila svoj slogan, ktorý spoločnosť používala už od tridsiatych rokov minulého storočia, len v trochu inej forme: HARTMANN pomáha liečiť.

Od roku 2015 tvorí logo HARTMANN modrý ovál doplnený o 3D efekt a slogan O krok ďalej pre zdravie Od roku 2015 tvorí logo HARTMANN modrý ovál doplnený o 3D efekt a slogan O krok ďalej pre zdravie

Ideme ďalej...
Poznajte hodnoty,
ktorými sa riadime

Hodnoty, ktoré nás navzájom spájajú pri hľadaní
lepších riešení starostlivosti o zdravie.

1440 x 1680 (6:7 Aspect Ratio)